Вкуси България със SlowTours.bg

Тавани по всяка мярка или секторни бюджети поискаха браншовиците за новата ОСП

0

Отделни бюджети за различните сектори в земеделието, диференцирани ставки по Схемата за единно плащане на площ, както и тавани за всяка схема и мярка по първи и втори стълб на ПРСР поискаха дузина браншови организации, които представят т. нар. чувствителни сектори в бългаското земеделие.

Представители на секторите биопроизводство, овцевъдство и козевъдство, производство на плодове и зеленчуци, пчелари и млади фермери излязоха с обща позиция за мястото на тези сектори в националния стратегически план, тъй като от години са пренебрегвани и недофинансирани, въпреки декларациите на управляващите правителства. Макар и през двата програмни периода да са обявявани за приоритетни, десетки хиляди стопанства продължават да изпитват остра нужда от инвестиции и модернизация.

Подготовката на Стратегическия план за ОСП много изостава и има реална опасност мярката “Пчеларство” да не се осъществи. Това може да доведе до липса на подпомагане за сектора с всички последици от това, предупредиха на свое заседание в Бургас осем браншови организации на пчелари от цялата страна. Анализът показва, че съдържанието на изготвените до момента документи по Стратегическия план не отговаря на истинските потребности на българските пчелари и раншовиците настояват за пълна преработка на документацията.

Браншовиците имат и план Б – да се изработи изцяло нова финансова рамка, според която стопанствата да получават запащане на база стандартния си производствен обем (СПО). Така ще се постигне равнопоставеност и справедливост между отделните стопански сектори, ще се генерира и по-висока добавена стойност, ще се постигне по-силен социален и демографски ефект, посочват браншовите оргавизации, подписали меморандума.

Документът вече е изпратен в аграрното министерство и е подписан от представители на организациите Добруджански овощарски съюз, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Българска асоциация „Биопродукти“, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, Съюз на Дунавските овощари, Национален съюз на градинарите в България, Национална био асоциация, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработвателите, Национална асоциация на младите фермери в България, Асоциация за защита на дребни земеделски стопани, Сдружение за биологично пчеларство и Съюз на овощарите в България.

Споделете.

Коментирайте

Close