Вкуси България със SlowTours.bg

Три причини за лошо зимуване на пчелните семейства

0

През януари продължава полуактивното състояние на пчелните семейства, при което пчелите са събрани в кълбо. В центъра на зимното кълбо се оформя малък топлинен участък с постоянна висока температура – 28-32°С, и там пчелите могат свободно да се движат. Оптималната температура в пчелното гнездо е в границите 15-25°С при липса на пило и 34-35°С при наличие на пило.

През януари продължава полуактивното състояние на пчелните семейства

Външната част на кълбото е съставена от плътно наредени една до друга пчели, които образуват обвивка с дебелина 2,5-7 см. Там пчелите непрекъснато сменят мястото си с тези, които са по-навътре в кълбото. За да поддържат посочената по-горе температура пчелите консумират мед. Въглехидратите на меда се трансформират в пчелния организъм и се отделя топлинна енергия. Ако пчелата живее сама колкото и мед да изконсумира, не би успяла да се предпази от студа. Поради тази причина пчелите живеят в семейства и през зимата се събират плътно в кълбо.

Зимуването на пчелите е в тясна връзка с протичащите в дебелото им черво физиологични процеси. Независимо от високата степен на усвояемост на пчелния мед от организма на пчелите при консумацията му се получават до 1.8% несмилаеми съставки. Ето защо с напредване на зимата количеството на несмлените остатъци от храната в задния дял на храносмилателната система се повишава, респективно силно се увеличава обемът на дебелото черво. По изследвания на Тюнин (“Календарен справочник по пчеларство”, Л. Радоев) когато количеството на чревното съдържание надхвърли 43 милиграма, т. е. 46% от теглото на пчелата, настъпва силна възбуда и се увеличава подморът. Много често възбудата в пчелното гнездо се съпътства с диария, която може да се окаже фатална за живота на цялото семейство.

Причини за лошо зимуване на пчелните семейства може да бъдат:

  1. малко по количество хранителни запаси: некачествена храна (кристализирал мед, манов или ферментирал мед, плесенясал прашец);
  2. вмъкване на мишки в кошерите;
  3. заболявания

Осигуряване на спокойствие на пчелните семейства

Това изисква да не се допуска влизането на животни в пчелините, да се изрежат ниските клони на дърветата в пчелина, които при вятър биха драскали по кошерите, и други дейности в това направление.

Прослушване на пчелните семейства

Месец януари не е подходящ за преглед на пчелните семейства, поради което пчеларите правят прослушване. Звукът, издаван от пчелите, дава информация за състоянието на семейството. Прослушване може да се извърши с каучукова тръбичка (дължина 1-2 м), като единият й край се вкарва във входа на кошера, а другият се държи до ухото. Слуша се звукът, който издават пчелите в пчелното гнездо. Прослушването може да се направи и като се прилепи ухото до стената на кошера, от която е сформирано гнездото, и се почука с ръка. При нормално зимуващите пчели се чува ясно и силно избръмчаване, което затихва след 15-20 секунди.

Наблюдаване на очистителното облитане на пчелите

При климатичните условия на нашата страна през януари има дни, в които температурата на въздуха се повишава до 10-12°С. Тогава пчелите излитат от кошерите и извършват очистително облитане (освобождаване на дебелото черво от натрупаните несмлени остатъци от храната. По облитането на пчелите може да се съди за презимуването и състоянието на пчелните семейства. Дружното облитане показва, че пчелите зимуват добре. Слабото облитане, излизането на единични пчели и изхвърлянето на фекалната маса още на прилетната дъска на кошера е показател за проблеми и лошо зимуване.

Добре е преди началото на облитането, снегът от прилетните дъски да се измете, да се почистят входовете от умрели пчели, пред кошерите да се нахвърли слама или пепел, за да кацат пчелите по тях без опасност от замръзване. Резултатите от посочените по-горе дейности се записват в дневника на пчелина. При констатиране на проблеми, желателно е да се вземат проби от пчели и да се изпратят за лабораторно изследване.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close