Вкуси България със SlowTours.bg

Как да се грижим за пчелите през зимните месеци

0

Основните дейности в пчелина през зимните месеци са прослушването на пчелните семейства, грижите за кошерите след снеговалеж, подготовката и съхранението на извадените от кошерите пити, почистването и дезинфекцията на използвания през сезона пчеларски инвентар, подхранването при зимни условия.

Прослушване на пчелните семейства през зимата

През зимните месеци прегледи на пчелните семейства не се правят, а само се прослушват. Това става с каучукова тръбичка, дълга 1-2 м. Единият й край се вкарва във входа на кошера, а другият се слага до ухото на пчеларя. При добре зимуващите пчели се чува равномерен шум. Силният шум и тревожното бръмчене са показател за лошо зимуване.

Слабият звук, дори и след почукване по стената на кошера, показва, че семейството гладува. Осиротелите семейства издават недружен “тъжен” звук.

Прослушването може да се направи и като се прилепи ухото до стената на кошера, от която е сформирано гнездото, и се почука с ръка. При нормално зимуващите пчели се чува ясно и силно избръмчаване, което затихва след 15-20 секунди.

Причини за лошо зимуване на пчелните семейства може да бъдат:

    • малко по количество хранителни запаси;
    • некачествена храна (кристализирал мед, манов или ферментирал мед, плесенясал прашец);
    • вмъкване на мишки в кошерите;
    • заболявания

Грижи за кошерите след снеговалеж

Снегът, натрупан около кошерите, не трябва да се почиства. Той се явява изолатор и ветрозащитна преграда. Снежната покривка не прилепва плътно до стените на кошерите и получената 4-6-сантиметрова празнина осигурява достатъчно въздух за нормално зимуване. Важно е да не се допусне образуване на ледена кора пред входа на кошера.

От топлината, излизаща през него, снегът се стопява и много често, в резултат на ниските температури, там се образува лед, който запушва отвора. Ето защо е необходимо при посещение на пчелина след снеговалеж да се обърне внимание на входовете и ако се е образувала ледена кора, тя да се почисти. За да не се безпокоят пчелите, прилетните дъски не се стържат, а много внимателно и без много шум се смитат.

Подготовка и съхраняване на извадените от кошерите пити

Периодично се преглеждат оставените на съхранение восъчни пити. Ниските температури не позволяват развитие на восъчния молец, но питите може да бъдат нападнати от мишки или по тях да се образува плесен.

Трябва да се обърне внимание и на резервните пити с прашец. Те трябва да се съхраняват при температура 2-8°С. Може да се поръсят с пудра захар, която предпазва от плесенясване.

Почистване и дезинфекция на използвания през сезона пчеларски инвентар

Зимата е сезонът за проверка на наличния пчеларски инвентар (отчитане на състоянието му, ремонт, дезинфекция и др.) и за набавяне на нов. Инвентарът, с който е работено през пчеларския сезон, се почиства и дезинфекцира. За целта може да се използва гореща сапунена вода, 4 %-ен разтвор на формалин или обгаряне с горелка (бензинова, газова).

Подхранване при зимни условия

Осигуреността на пчелните семейства с достатъчно мед още при зазимяването не налага подхранване през следващите месеци. Малкото количество хранителни запаси изискват хранене на пчелите при зимни условия – поставяне на пити с мед или подаване на медно-захарно тесто, оформено като питка с дебелина 1 см и тегло 0,400-0,500 кг на семейство.

Питите с мед се слагат в гнездото до последната пита с пило, а медно-захарното тесто – върху горните летвички на рамките над пчелното кълбо.

Съветите за пчелари са от най-новата книга “Сезонна работа в пчелина” на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close