Всеки трети български трактор и комбайн е под 10-годишен

0

Устойчива тенденция на обновление на машинно-тракторния парк се очертава през 2017 г. Средната възраст на използваните машини намалява, обобщава Георги Алексиев, началник-отдел „Контрол и техническа инспекция” (КТИ), в Министерството на земеделието,храните и горите (МЗХГ). Осигуреността на тракторният парк с работни машини е белег за инвестиционните възможности на земеделските стопанства и в крайна сметка – за икономическата ефективност на механизацията на земеделието, казва Алексиев.

Докато през 2007 г. прикачните машини на възраст над 10 години са 81,6% от общия парк, десет години по-късно – през 2017 г., 30% от използваната прикачна техника е на възраст до 10 години. Това се дължи на влизането в селското стопанство на нови прикачни, навесни и стационарни машини, анализират от КТИ. Според данните в земеделието през 2017 г. са работили: 46 900 броя трактора, от които 32% с под 10-годишни, и 7 700 комбайна, от които 34% са до 10 години, се посочва в Годишния обзор за развитието на пазара на селскостопанска техника в България за периода 2017-2018 на traktor.bg.

Спадът в продажбите на агротехника доведе до отрезвяване на производителите и търговците

2015 г. стои като обетован връх в търговията с агротехника, към който всички фирми се обръщат с носталгия. Някои компании отчитат сериозен спад през 2016 г. – между 20% и 30%. Това обаче доведе до „отрезвяване” за търговците и производителите и стремежът през 2017 г. беше поне да не се слиза под нивото от предишната година, отбелязват те.

Експертите отчитат, че инерцията от 2015 г. доведе до донякъде емоционален внос на техника, който създаде следната ситуация на пазара: изключително голямо предлагане, но отслабнало, спрямо предишни години, търсене.

„Данните сочат привидно стабилно възходящо развитие на пазара за 2017 г., което обаче не е точно така. До средата на годината (май-юни) се запази силно негативната тенденция от 2016 г., която беше повлияна от фактори като лоша стопанска година и спад в приходите на земеделските производители, както и намален инвестиционен интерес вследствие на изчакване на реализацията на проектите по ПРСР. От средата на 2017 г. се забеляза рязък ръст в търсенето на различни земеделски машини”, анализира ситуацията Веселин Генев, управител на „Оптиком” ООД.

„Продажбите на агротехника намаляха с повече от 10%. Цените на земеделската продукция също бележат спад и в момента са на най-ниското си ниво от последните 10 години”, смята Стефан Христов, генерален директор земеделска, голф и градинска техника в „Мегатрон“ ЕАД.

Общо новорегистрираните комбайни през 2017 г. са 158, сочат официалните данни на КТИ за 2017 г. За сравнение през 2016 г. в България са регистрирани общо 115 нови комбайна. Съответно ръстът е 37,39%. Най-много през 2017 г. са били регистрираните комбайни в София-град – 37 (+9) и в Плевен -15 (+1), а в Стара Загора са 13 (+1).
Комбайни
Най-голям ръст се отчита в Добричко, където през миналата година са 14 новорегистрираните зърнокомбайна,докато година по-раноте са били само З. Това на практика означава 466% ръст.
През 2016 г. в Русенско са регистрирани 11 зърнокомбайна, докато през 2017 г. те са 10. Ръст от 57% се отчита в Бургаско, където през миналата година са регистрирани 11 зърнокомбайна, докато година по-рано те са били 7.

Почти същата е картинката във Варненско – 9 през 2016г. и 11 през 2017 г. В Пловдивско от 4 през 2016 г, новорегистрираните зърнокомбайни през 2017 г. вече са 7. И в Ямболско има ръст от 200 процента. През 2016 г. комбайните, които са били регистрирани като нови са били 2, докато през изминалата 2017 г. те са 6.

В първите години на „запасяване” с този вид машини цифрите са били далеч по-различни. През 2008 г. новите зърнокомбайни са били 299, а през 2009 г. – 332. Нивото на продажбите на комбайни в момента обаче е ниско според директора на “Тайтън Машинъри България” Филип Цветков. „Надяваме се в бъдеще да се завърне на нивата, които приемахме за нормални”, каза той.

9,6% ръст при тракторите се отчита през 2017 г.

9,6% ръст се отчита при тракторите през 2017 г. Новорегистрираните машини в цяла България са 1340, докато година по-рано са били 1222. В София-град през 2017 г. са регистрирани най-много трактори -171 (165 през 2016 г.), но най-сериозно увеличение – 100%, в регистрациите има в Силистра, където са отчетени 38 трактора повече-76, спрямо 2016 г., когато там са регистрирани 38 машини.

В Бургас купувачите също са се активирали през изминалата година и там ръстът е 46,83%. В тази област са регистрирани 37 нови трактори повече спрямо година по-рано, когато са отчетени 79 маш ини за сметка на 116 през 2017 г.

“Пазарът през 2017 г. не беше особено силен, което беше и очаквано. Основно се дължеше на цените на земеделската продукция и относително малкото проекти, финансирани по европейски програми”, казва Филип Цветков, директор на “Тайтън Машинъри България”.

Сериозни покупки е имало и в Плевен (+31%) и Стара Загора (+ 21,5%), където увеличението е със съответно 30 и 25 машини. Голям спад е отчетен в Пловдивско (спад с 20,9%), където през 2016 г. са регистрирани 124 нови трактора,докато през миналата година те са били с 26 броя по-малко.
Трактори
Съществена е разликата с рекордната 2015 г., когато новите колесни трактори бяха 1832 броя.

През 2008 г. бройката е била 1617, а година по-късно – 1316.

Като изключим големия брой регистрирани тогава трактори в София-град – 216, най-много трактори през 2008 г. са регистрирани в Плевенско -145, Добричко -117 и Варненско -103.

Година по-късно обаче добруджанските стопани „помитат” всички останали и излизат на върха с 149 регистрирани нови колесни трактори (+27,35%), като далече зад тях остават Русе и Пловдив – с по 89 броя и Стара Загора – с 88 броя.

Търговията със самоходни пръскачки живна

От 2012 г. досега, според официалните данни на КГИ, продажбите на този вид машини са имали един значителен спад – през 2016 г, когато новорегистрираните нови самоходни пръскачки са били 38 броя. Пикът е бил, естествено, през 2015 г. Тогава са отчетени 68 броя нови самоходни пръскачки. През 2017 г. броят им е 47.

В София-град. Плевенско и Силистра са регистрирани по 8 машини, 5 във Варненско, а по 4 във Велико Търново и Добрич. 2 са отчетени в Бургаско, а във Видин, Враца, Ловеч, Пловдив, Русе, Търговище, Хасково и Ямбол са по една.

„Мога да определя 2017 г. като по-успешна за нас откъм продажбите на машини. През нея затвърдихме своите челни позиции на пазара на самоходни пръскачки. За 2017 “НИК” е на второ място по продадени самоходни машини, което е сериозен успех, тъй като първото място се държи от наш конкурент, който се намира в по-нисък ценови клас. Също така през 2017 завършихме най-големия си проект за поливно земеделие в България, където проектирахме и реализирахме 12 пивотни системи в едно с помпена станция и 25 000 м тръбна мрежа, които осигуряват напояване на 3200 дка”, казва Иво Куманов, управител на “НИК”.

Колебания в търговията с товарачи

В този сегмент от агротехниката се наблюдават любопитни колебания. От една страна има повишение в регистрациите и на челните, и на телескопичните товарачи, но от друга, се отбелязва спад при различни марки, за сметка на други. Същото важи и за различните области на страната.

Най-много челни товарачи са регистрирани в София-град. но най-голям ръст се отчита във Варненско. При телескопичните машини София-град е отново водещ по регистрирани товарачи, но в Плевенско и Бургаско се отчита ръст и то съществен на фона на останалите области.

Като цяло телескопичните товарачи, регистрирани през изминалата година, са с 46 повече спрямо година по-рано и бройката за 2017 е 243, докато челните товарачи общо с повече с един за цялата година – 110.

Повечето земеделци са обновили прикачния си инвентар

Ръстът през 2017 г., който се бележи при самоходните машини, спрямо 2016 г, очевидно не важи с такава сила за новата прикачна техника. През 2017 г.общо новата прикачна техника е била 4756 броя. За сравнение година по-рано числото е било 5223.

Въпреки тези числа, повечето земеделци у нас са обновявали прикачния си инвентар през миналата година. Единствено машините за поливане, както ги окачествяват от КТИ, имат лек ръст – през 2016 г. са регистрирани 23 броя, а през 2017 г. – 34 броя.

Новите прикачни сеялки, регистрирани общо през миналата година са 533, като година по-рано те са били с 50 броя повече. Почвообработващият прикачен инвентар е с най-голям брой регистрации. Миналата година от този вид техника са регистрирани 1752 броя, а година по-рано -1942.

Споделете.

Коментирайте

Close