InVigor_Promo

Защо Източнобалканската свиня е с висока себестойност?

0

Себестойността на Източнобалканската свиня е много по-висока, отколкото на конвенционално отгледаните при индустриални условия прасета заради разликите в начина на отглеждане, хранене и реализация, коментинра Радостина Донева, председател на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня – Шумен.

За да достигне кланично тегло от 110 кг на едно конвенционално отгледано при индустриални условия прасе са му нужни 5 месеца, а на Източнобалканската свиня (ИБС) – средно около 15 месеца. В свинекомплекс свинете майки отбиват годишно средно по около 30 прасенца, а една ИБС майка – 8-10 прасенца. Себестойността на килограм живо тегло в български свинекомплекс за стандартен теглови клас животно (не майка, не свръхугоено) е около 2,05 лв/кг. – при Източнобалканската свиня е 2,83 лв/кг.

Разходите за фураж, транспорт до фермата и складиране са 48,55 лв. за едно прасе от породата ИБС годишно. Така за средно по големина стадо от 200 източнобалкански свине отиват 9709 лева на година. При карантина сумата става 41 391 лв. Заради заболяването Африканска чума по свинете, за 5 месеца и половина от началото на карантината от 31 август 2018 до момента разходите са 18 970, 88 лв.

Стадо Източнобалканска свиня
Стадо прасета от породата Източнобалканска свиня

Изчисленията са направени като са калкулирани средно по 0,380 кг фураж на животно на ден на цена от 0,35 лв/кг с включен транспорт, коментира Радостина Донева. При паша 75% от общата изядена храна животните си набавят сами в гората. Останалите 25% приемат като дохранване с фураж. 10% от фуража остава неизяден при всяко хранене и реално се губи. 67 кг живо тегло за 1 година по 7,5 кг храна за 1 кг прираст прави 502,5 кг храна общо. Средната цена на 1 кг. фураж е 0,35 лв. с включен транспорт до склада на стопанина, посочи Донева.

Разходите за ползване на горски терени са по 2 лева на животно или 400 лв. за средно по големина стадо от 200 Източнобалкански свине като сумата се заплаща на горското стопанство. 10 лв. на животно и 2000 лв. на стадо са разходите за ветеринарно обслужване – идентификация на животните, въвеждане на данни в системата ВетИС, вземане на проби за Класическа чума по свинете и въвеждане на данните.

Заплащането става по тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2018 г. Покриват се и разходите за транспорт на ветеринаря. 1,50 лв. на едно прасе и 300 лева за стадо от 200 Източнобалкански свине са разходите за селекционен контрол – 6 лв. е възнаграждението към развъдната организация на контролирано разплодно животно. В едно стадо съотношението на разплодни към стокови животни е 1:4.

Стопаните на Източнобалканска свиня имат и разходи за отпаднали животни (умрели, убити от бракониери, откраднати, изядени от хищници) – това са минимум 10% от животните, казца още Радостина Донева. Разходите са 7,28 лв. на животно и 1455,26 лв. за стадо. Разходите за високопроходим автомобил за придвижване до стадото и пренасяне на фураж до животните, включително гориво, винетни такси, застраховка, амортизация, гуми са 3700 лева на година при стадо от 200 животни.

Радостина Донева, АРСИС - Шумен

Годишната издръжка на едно животно е 119,56 лв., казва Радостина Донева

Разходите за труд – издръжка на стопанина и помощниците му са 800 лева на месец или 9600 лв. годишно. 1050 лв. на година са осигурителните вноски на стопанина, а 202,61 лв. е данъкът върху получените субсидии, които покриват 19,97% от общите разходи.

Така годишната издръжка на едно животно е 119,56 лв., а на стадо от 200 Източнобалкански свине – 23 912,49 лв. При карантина разходите на стадото са 65 303,49 лв. на година, а от началото на ограниченията от края на август заради Африканската чума по свинете стадо от 200 животни коства на стопаните си 42 883,37 лв.

Разходите за реализация на продукцията (от това живото прасе да се превърне в месо и да достигне до крайния клиент), предвид икономиите от мащаба на индустриалните производители, са несъпоставими.  В рамките на една година продадените стокови животни могат да са 80 бр. Нетната себестойност на килограм живо тегло при 110 кг (след данъци) е 2,83 лв.

В изчисленията не са включени допълнителни административни разходи за справки и регистрации, за популяризиране на дейността като поддръжка на сайт и рекламни материали. За получаване на себестойността на добитото месо следва да се добавят:

  • Разходи за издаване на ветеринаромедицинско свидетелство за насочване към кланица (т.нар. пътен лист) – 35-50 лв, в зависимост от цената на съответния частнопрактикуващ ветеринарен лекар;
  • Разходи за лицензиран транспорт на живи животни до кланица (в малки партиди, обикновено по 10-15 животни на курс) на разтояние до кланицата минимим 40 км в посока. За обл. Бургас и обл. Варна транспортът достига до 150 км в посока. (8-20 лв на животно);
  • Разходи за вземане и изпращане на проби за трихинела, Класическа и Африканска чума по свинете (2,50 трихинела + 30 лв. за чума);
  • Разходи за клане, белене, транжиране, опаковка (12,50 лв. клане + 10 белене + 0,60 лв. на кг опаковка)
  • Разходи за етикети;
  • Разходи за транспортиране с хладилен транспорт на месото до клиента.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close