InVigor_Promo

Заявените пари по мярка 121 надхвърлят два пъти бюджета й

0

Кандидатите по мярка 121 за покупка на земеделска техника искат два пъти по-голяма сума за проектите си от предвидения бюджет. Това стана ясно, след като приключи приемът на проекти за „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Предвидените пари по мярката са 50 милиона евро, а стойността на заявената по проектите субсидия е близо 100 млн. евро.

Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който можеха да заявят кандидатите, е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният бе 500 000 евро.

По данни от ДФ “Земеделие”, общият брой на подадените проекти за безвъзмездна финансова помощ е 1 006. Най-много са подадените заявления от област Плевен – 79, следвани от област Добрич (75) и област Бургас (71). Най-слаб е интересът към закупуването на техника от фермерите в Смолянска област, където е подадено само едно заявление, както и от областите Кърджали (6) и София-град (9).

Вече е започнало ранкирането на подадените заявления. Проектите ще бъдат обработени и договорени в началото на октомври, а за изпълнението им фермерите ще разполагат с малко повече от месец. Предвижда се плащанията по изпълнените договори да бъдат извършени до края на годината.

На 7 септември Държавен фонд „Земеделие“ отвори извънредно мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от предишния програмен период на ПРСР. Приемът на заявления продължи само пет дни – до 12 септември. Приемаха се само проекти за закупуване на земеделска техника.

От класиране изпадната и голяма част от заявените проекти по отворените тази година мерки за инвестиции в земеделските стопанства и за младите фермери. Причината е, че заявените по тях субсидии са много повече, отколкото бе бюджетът по мерките.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close