Приемат документи за ваучери за гориво

0

До 3 февруари ще приемат заявления за ваучери за гориво

Приемът на документи за ваучери за гориво започна днес и ще продължи до 3 февруари, съобщиха от земеделското министерство. Формулярите за отпускане на държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез предоставяне на ваучери за гориво”, ще се приемат в общинските земеделски служби. Кандидатите трябва да носят лична карта и талон за регистрация като земеделски производители. Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Бюджетът на помощта е 84 млн. лв. и ще се предоставя под формата на намалена акцизна ставка. За целта ще се раздават ваучери, които да компенсират част от разходите на земеделските производители за газьол, използван в първичното производство на земеделска продукция.

Право на ваучери за гориво имат всички регистрирани земеделски производители, които обработват площи със земеделски култури и отглеждат животни.

Отпускането на помощта ще става на два етапа. В първоначалните документи фермерите трябва да заявят прогнозни данни за годишното си потребление на гориво за обработваемите площи по видове култури, брой животни и т.н.

С отпуснатите от държавата ваучери за гориво земеделските стопани могат да закупят от бензиностанциите газьол, те не могат да се разменят срещу пари.

Новото изискване, което влезе в сила от 1 януари 2014 г. е земеделските производители да водят дневник по образец за изразходваното количество гориво. В него те трябва да записват какви агротехнически действия са предприели по обработката на почвата, както и за отглеждането на животните.

 

Споделете.

Коментирайте

Close