Kinto

Животновъдите доказват реализацията на млякото до 30 октомври

0

От днес до 30 октомври 2017 г. животновъдите, които са кандидатствали по схемите за директни плащания Кампания 2017 г., трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели. Изискването се отнася до Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – мляко, Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко, Схемата за обвързано подпомагане на биволи.

Разпределяне на новородени телета се изисква за Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – месо. Необходимо е заявителите да предоставят и заверени копия на описаните документи за реализация на продукцията.

Документи се подават в областните  дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.  Образецът на електронен опис на документи, доказващи реализация на произведена продукция от мляко и/или млечни продукти е достъпен за изтегляне и попълване на адрес: http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2017/ или от активните линкове по-надолу. Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител.

Кандидатите, които едновременно са кандидатствали по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – месо е необходимо в периода 5 – 30 октомври 2017 г. да подадат декларация по образец в съответните отдели на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, за разпределение на новородените и регистрирани в периода 01 октомври 2016 г. – 30 септември 2017 г. телета в стопанството.

Разпределянето на новородените телета, които са регистрирани в стопанството на земеделските стопани се налага само при едновременно заявени схеми СМКЮ и ЕЖСК (месо). За кандидати, които имат само една заявена схема от следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи за месо), не се изисква подаване на декларация.

Списъци на стопаните, които следва да се явят в отдел „ПСМП“ при ОД на ДФЗ са публикувани на адрес: http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2017/

При попълване на описа кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като Физическо лице, Фридическо лице или Едноличен търговец.

Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне

Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне

Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ – за изтегляне

Споделете.

Коментирайте

Close