Българинът яде под 5 килограма риба и рибни продукти годишно

0

Едва 4,9 килограма годишно е консумацията на риба и рибни продукти на глава от населението у нас. Годишното потребление е намаляло с 2 процента и се дължи на високите цени на рибата, които през 2017 г. са скочили още. Данните са от най-новия анализ “Риба и други водни организми през 2017 г. и перспективи за 2018 г.” на аграрното министерство и не включват количествата риба, консумирани в заведенията..

Повече от 3 млрд. души в света разчитат на рибата като основен източник на протеини, посочват от природозащитната организация WWF. В световен план консумацията на риба и рибни продукти е около 18кг на човек годишно, или 15,7% от приема на животински протеини.

Средната консумация на риба в Азия е над 20 кг, в Китай надхвърля 32 кг на година, а в Северна Америка е 24 кг. За Европейския съюз това число е около 23 кг на глава от населението годишно, като различията между страните членки са големи – консумацията варира от над 61 кг на човек годишно в Португалия до 4,9 кг в България.

Потреблението у нас пада през последните години – само от 2013 г. досега е намаляло с половин килограм. Необходима е целенасочена политика, която да засили търсенето на риба, да я промотира като качествен и полезен продукт, който подобрява здравето и води към дълголетие, казва пред БТА д-р Тачо Пашов, председател на Националната асоциация на рибопроизводителите в България.
Замразена риба
Причината за намаляването на потреблението обаче е във високите цени на рибата, които са скочили още през последните години. По данни на Системата за агропазарна информация, в периода януари-октомври 2018 г. по-съществено поскъпване има при попчето (5,48 лв./кг) и паламуда (8,81 лв./кг), а по-слабо – при толстолоба (3,56 лв./кг) пъстървата (9,85 лв./кг), сома (9,84 лв./кг), акулата, херингата и шарана.

По данни на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, през първите девет месеца на 2018 г. общият улов на риба и други водни организми от стопански риболов в страната нараства с 4,9% на годишна база, вследствие на по-големите количества от Черно море. Уловът в река Дунав, който традиционно е малък по обем, се свива с 28,6% спрямо същия период на 2017 г., в резултат от намаляване на видовото разнообразие и голямата уязвимост на рибните запаси в реката.

Стопанският улов на риба и други водни организми в Черно море през първите девет месеца на 2018 г. е леко нараснал и това се дължи най-вече на увеличения улов на цаца – с 482 тона или 18,2%, и барбуня – с 254 тона или пет пъти повече. Нарастване на черноморския улов има при сафрида, лефера, паламуда, атерината и калкана. С 11,7% е намалял уловът на рапани, миди и скариди, с една четвърт са нараснали уловените количества черна морска мида.

Споделете.

Коментирайте

Close