ДФЗ одобри почти всички проекти за модернизиране на стопанствата по мярка 121

0

Държавен фонд „Земеделие” е одобрил 907 от общо подадените 1006 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Сключени са близо 750 договора с одобрена субсидия в размер на близо 110 млн. лв. Броят на отказаните или в процес на отказ заявления за подпомагане е 99.

Бюджетът по мярката беше увеличен до левовата равностойност на общо 62 млн. евро, което позволи на по-голям брой кандидати, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, да сключат договор. Допълнително се даде възможност на около 60 кандидата, оценени с поне 5 точки и попадащи извън рамките на одобрения бюджет, да сключат договори под условие. Кандидатите ще трябва да изпълнят договорите на собствен риск и да подадат заявки за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет, помощта по тези заявки ще бъде изплатена.

Крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 се удължи до 30 ноември 2015 г. Плащанията по изпълнени договори по мярката ще бъдат направени до края на 2015 година.

Споделете.

Коментирайте

Close