Удължават срока на проекти по мярка 121 за договорите от 2015 г.

0

Крайният срок за изпълнение на проекти и подаване на заявки за окончателно плащане за сключени през 2015 г. договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони се удължава до 30 ноември 2015 г. Изменението на Наредба № 8 от 2008 г. за „Модернизиране на земеделските стопанства” е публикувано днес в Държавен вестник.

От Министерството на земеделието уточняват, че е необходимо договорите да бъдат анексирани. Това ще се извършва служебно от Разплащателната агенция и не се налага бенефициентите да подават искания за удължаване на срока за извършване на инвестицията, както и за и подаване на заявка за окончателно плащане.

Споделете.

Коментирайте

Close