Вкуси България със SlowTours.bg

Губим по 100 млн. тона плодородна почва годишно

0

Всяка година България губи по 100 милиона тона плодородни почви

България ежегодно губи по 100 млн.тона плодородна почва, показва анализ на земеделското министерство. Ежегодно изчезват 2,5 млн.тона хумус, 3,5 млн. тона фосфор и 4 млн. тона азот.

Деградирането на почвата се дължи най-вече на ерозията, посочват специалистите. Около 80% от цялата плодородна почва у нас са подложени на водна ерозия, а около 30 на сто от тях ерозират и от вятъра. Най-силно са засегнати районите на Източните Родопи, Предбалкана, Краището. Там голяма част от земята е изоставена и не се обработва. Заради водната ерозия, всяка година се отнася 136,7 млн.т. почвен слой.

Проблем е и засоляването на почвите, което е пряко свързано с напояването. Най-засегнатите райони са в Сливенско, Бургаско, Пловдивско и Великотърновско.

56% от територията на страната са заети от генетично кисели почви. Вторично вкиселяване се наблюдава в районите с активно земеделие – Пловдивски, Бургаски, Софийски, Пазарджишки.

В районите със замърсен атмосферен въздух, изхвърляне на отпадъчни води, интензивно химизиране на селското стопанство и натоварени пътища се наблюдава замърсяване на почвите с тежки метали. Засегнати са 470 000 дка в регионите на Софийска, Пловдивска, Хасковска и Монтанска област.

Въпреки всичко, анализът на земеделското министерство показва, че загубата на хумус и плодородие на почвите е тежък проблем в западноевропейските страни, докато у нас все още има високи нива на плодородна почва.

Най-широко разпространени в България са канелените горски почви (29% от територията на страната), черноземът (23%), сиви горски почви (17%), кафяви горски (15%), алувиално-ливадни почви  (7%) и смолници (6%). Годните за обработване почви у нас са 52% от територията на страната.

 

Споделете.

Коментирайте

Close