Вкуси България със SlowTours.bg

Изтича последният срок за деклариране на земите

0

31 юли е последният срок за деклариране на земеделските земи

Днес, 31 юли, изтича последният срок за деклариране на земеделските земи във връзка със сключването на споразумения за ползването им. Собствениците могат да подадат декларация по образец лично или чрез пълномощник. Формулярите за деклариране на земеделските земи се внасят в общинските служби по земеделие и храни по местонахождение на имотите. В документите се обявяват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки имот и начинът, по който се стопанисва.

Хората, които не искат земите им да бъдат включени в споразумение, изрично посочат това обстоятелство в декларацията. Всеки един от съсобствениците може да подаде документ за деклариране на земеделските земи, който е валиден за всички останали съсобственици.

Ползвателите на земи, които желаят да участват в споразумение, заявяват това лично или чрез упълномощено лице. В документа те трябва да посочат имотите и правното основание за тяхното ползване, според регистрираните в общинските служби по земеделие договори. Ако ползвателят не подаде заявление се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници. Споразумението за ползване е правно основание при заявяване за подпомагане на единица площ.

Формулярите за заявления и декларации могат да се изтеглят от сайта на земеделското министерство –  www.mzh.government.bg, секция “Поземлени отношения и комасация” или от електронните страници на областните дирекции по земеделие. Документите могат да бъдат изпратени и по пощата до общинската служба по земеделие, а пощенското клеймо не трябва да е с по-късна дата  от 31 юли 2013 г.

До 31 юри фермерите трябва да обявят доходите си и да платят данъците

31 юли е и последният ден, в който самоосигуряващите се земеделски производители  трябва да подадат декларации за доходите и да платят авансов данък, припомнят от НАП.

Изискването е от тази година. Земеделците три пъти годишно – до края на април, юли и октомври, трябва да подават декларации за доходите си и да плащат съответния данък. С данък се облагат и субсидиите от европейския и националния бюджет. Неподаването на декларация се наказва с глоба от 500 лева.

 

Споделете.

Коментирайте

Close