Вкуси България със SlowTours.bg

Правят електронен регистър на земите у нас

0

Министерството на земеделието създава електронен регистър за земите у нас

Нов електронен регистър за земите ще бъде създаден от земеделското министерство, за да обедини в единен портал цялата информация за собствеността и ползването им. Регистърът ще включва данни за позлзването на земите, за арендните договори, предвижда се и включване на различни карти и информация, съобщи аграрният министър проф. Димитър Греков по време на кръглата маса „Проблеми и перспективи пред земеползването в България”.

Средният размер на парцелите със земя е 5,5 декара

След възстановяването на собствеността върху земеделските земи, средният размер на парцелите е намалял до 5.5 дка, което затруднява управлението им и повишава разходите на стопаните. „За решаване на този проблем прилагаме два подхода – насърчаваме уедреното ползване и комасацията”, обясни министърът.

Той посочи, че политиката по управлението на Държавния поземлен фонд е за дългосрочно отдаване под аренда на държавните земи. За последните години отдаването на обработваеми земи от фонда е нараснало два пъти и достига 1 млн. дка. Земите се отдават под аренда с различни срокове в зависимост от културите. Част от договорите за трайни насаждения са за над 20 години.

По думите на Греков, няма законодателни бариери пред усвояването на пустеещите земи, то е „въпрос на конкуренция и активност на стопаните“. Той отрече да има вариант пустеещи земи да бъдат конфискувани. „Говорим за ползване, докато не се намерят собствениците и не се вземе решение за ползване или за отдаване. Кой ще взима земята – общините или държавата, ще го реши експертната работна група, която ще започне работа по Закона за комасацията”, каза още проф. Греков.

Споделете.

Коментирайте

Close