Caryx

ЕС въвежда електронни сертификати за вносните биопродукти

0

Нова система за електронно сертифициране при вноса на биологични продукти се въвежда от утре, 19 април, в Европейския съюз. Така контролът върху вноса ще се подобри, ще се осигури по-стриктното
прилагане на разпоредбите за безопасност на храните и ще се ограничи евентуалният риск от
измами. В същото време ще се осигурят по-пълни статистически данни за вноса на
биологични продукти.

Предвиден е шестмесечен преходен период, в който могат да се използват сертификати както на
хартиен, така и на електронен носител. От 19 октомври 2017 г. обаче вносът на биологични
продукти ще се сертифицира само по електронен път.

Новите правила налагат сертификатите за внос да станат част от интегрираната компютризирана ветеринарна система TRACES, чрез която се следи движението на хранителните продукти в ЕС. Непрекъснатият достъп до тази система улеснява търговията и осигурява бърза реакция при заплахи за здравето, тъй като позволява да се следи движението на стоките.

„Нашият ангажимент към прилагането на стриктни мерки за сертифициране и инспекция е важен
елемент в европейските стандарти за безопасност на храните. Макар благодарение на тези
стандарти Европа вече да се е наложила като световен лидер в безопасността на храните, трябва
да продължаваме неуморно да разработваме нови и още по-успешни мерки в тази насока. С
новите правила ще се подобри проследимостта на биологичните продукти, които представляват
важен разрастващ се пазар“, коментира еврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.

Въвеждането на електронен сертификат при вноса на биопродукти е в резултат от препоръките на Европейската сметна палата и от исканията на държавите членки да се въведат мерки за контрол върху движението на биологичните продукти и съгласуваността на проверките върху вноса.

В последните години измамите с продукти, наричани био и еко, зачестяват, заради манията по здравословното хранене. Недобросъвестни производители и търговци осигуряват по-висока цена на стоките си, като ги представят за произведени по биологичен начин. За целта използват етикети със заблуждаващо съдържание или умишлено пропускат важна информация за състава на продуктите.

Предвижда се в края на 2019 г. в ЕС да бъде прието ново законодателство срещу измамите с храни. То бе подготвено, след като през 2013 г. се оказа, че в някои храни, които би трябвало да съдържат говеждо месо, имат основно или изцяло конско месо. Скандалът, който засегна много страни в Европа, повдигна въпроса за ефективността на същестуващия контрол.

Измамите с храни имат дълга история. Те включват например продажбата на яйца от отглеждани в клетки кокошки като биопродукт или разводняването на млечни продукти или растителни масла.

Глобализирането на пазара на храни и изграждането на дълги и сложни вериги на производство увеличава рисковете и създава предпоставки за хранителни измами. Това налага и нуждата от постоянни подобрения при инспекциите.

Секторът на отглеждането и производството на храни е вторият най-голям промишлен сектор в ЕС, в който работят 48 милиона души и 17 милиона компании, а продукцията му е на стойност от около 750 млрд. евро годишно.

Споделете.

Коментирайте

Close