Вкуси България със SlowTours.bg

Как да подпомогнем слаби и осиротели пчелни семейства

0

Подпомагането на осиротелите пчелни семейства става като им се придаде запасна оплодена пчелна майка или като се присъединят към други семейства с качествени майки. Подпомагането на слабите пчелни семейства става по няколко начина:

  • Заселване на няколко слаби семейства в един кошер – две семейства в 12-рамков Дадан-Блатов кошер, 3 – 4 семейства в кошер лежак и др. Това се прави с пчелни семейства, имащи млади нормално развити пчелни майки. По този начин те се топлят взаимно и презимуват нормално. Между пчелните семейства се поставят плътни преградни дъски и на всяко семейство се отваря отделен вход.
  • Присъединяване на слабо пчелно семейство към друго слабо с млада майка или прехвърляне на помощно към слабо семейство с нормално развита пчелна майка. И в двата случая се получават по-силни семейства, които нормално иззимуват. Присъединяването се извършва съгласно използваните в пчеларството начини.

Създаване на помощни семейства

В края на лятото може да се създават помощни семейства, които имат голямо значение за райони с ранна паша. Помощното и основното семейство се развиват самостоятелно в един и същи кошер, като се отделят с плътна отвесна или хоризонтална преграда и имат отделни входове. Така презимувалите семейства дават възможност на следващата година, преди настъпване на първата главна паша, да се обединят.

Основно есенно третиране срещу вароатозата

Извършва се с препарати и по начини, посочени от ветеринарно-медицинските органи. Допълнителните дейности за пчелите в края на лятото и началото на есента са свързани с борбата срещу неприятелите и вредителите по пчелните семейства – оси и стършели.

Пчеларите не трябва да забравят, че от правилната подготовка на пчелните семейства за зимуване зависи състоянието им през следващия пчеларски сезон.

Eсенно подбудително подхранване

При липса на късна паша в района на пчеларстване се налага подбудително подхранване на пчелните семейства в продължение на един месец. Когато за подхранване се използват пити с мед, непосредствено преди поставянето им в пчелното гнездо се разпечатват участъци от меда по тях, като големината на разпечатания участък зависи от силата на семейството. Друг начин на подхранване е със захарен разтвор с концентрация 1:1. Това се прави всеки ден или през ден и то привечер. В хранилката на всяко семейство се наливат 200-250 куб. см, респективно 300-400 куб. см захарен разтвор.

Съветите за пчелари са от най-новата книга „Сезонна работа в пчелина“ на проф. Иванка Желязкова, ръководител на катедрата по пчеларство в Тракийския университет. Публикуваме ги с разрешението на авторката.

Споделете.

Коментирайте

Close