Вкуси България със SlowTours.bg

Как и с какво да храним правилно подрастващите прасета

0

Развитието на подрастващите прасета е ключов момент в цялата система на отглеждане на свинете. Причината за това е, че за сравнително кратък период от време върху техния растеж оказват влияние редица стресови фактори – лишаване от майчино мляко, нарушаване целостта на прасилото, преместване и смесване на прасетата, ваксинация, кастрация и други.

Ето защо трябва добре да се познават и задоволяват потребностите на подрастващите прасета от хранителни вещества, съдържанието им във фуражите, тяхната достъпност и техника на изхранване на различните фуражи.

Какви фуражни смески да даваме на прасетата

През периода на подрастване обикновено на прасетата се дават три вида фуражни смески – предстартер, стартер и гроуер. Първата смеска се дава на прасетата до достигането на 10 кг живо тегло. Тя е с най-голяма концентрация на хранителни вещества. Като източник на протеин при приготвянето й се използват повече млечни и други фуражи от животински произход. Освен това тя трябва да притежава добри вкусови качества, да бъде диетична и с висока смилаемост на хранителните вещества.

Втората смеска се дава на прасетата с живо тегло от 10 до 20 кг. Съставът й се променя, като част от белтъчните фуражи от животински произход се заменят с растителни. Третата смеска се дава до 30-35 кг живо тегло. Тя е най-бедна на хранителни вещества. В състава й преобладават източници на протеин от растителен произход.

С изхранването на три вида смески през този период се цели по-добре да се задоволят потребностите на прасетата. Замяната на една смеска с друга трябва да става постепенно в продължение на 4-5 дни, като през това време се дават и от двете смески.

Как правилно да редуваме смеските на прасетата

Неправилната смяна на смеските е една от причините прасетата да изпадат в стресово състояние с всичките му нежелани последици. Рязката смяна на смеските, особено когато се различават по вида и качеството на фуражите, които участват в тях, могат много бързо да ги доведат до това състояние. Най-добре е през време на подрастването да се изхранват с комбинирани фуражни смески, произведени във фуражните заводи. За целия период на подрастване от тях трябва да се предвидят по 1.1-1.2 кг средно на глава на ден.

За да не се предизвикат храносмилателни разстройства, по време на отбиване се прилага ограничено хранене с 20-30% в продължение на 7-8 дни. След този период подрастващите прасета се хранят на воля. При този начин на хранене прасетата се развиват по-равномерно, постигат по-висок среден дневен прираст и могат по-пълно да проявят заложбите си за интензивен растеж.

В практиката на храненето на тази категория прасета се използват смески с различна консистенция. За предпочитане е смеските да са гранулирани, защото имат редица предимства. Те се транспортират и съхраняват по-лесно, приемат се с по-голям апетит, по-малки са загубите от разпрашване и разпиляване. При използването им прирастът се увеличава с 8-10%, а разходът на фураж намалява с 6-8%. Диаметърът на гранулите за прасета с живо тегло до 10 кг трябва да бъде 2.5-3.0 мм, до 20 кг – 3.0-4.0 мм и до 35 кг – 4.0-6.0 мм.

Хранене на прасетата със зелени фуражи

Подходяща храна за подрастващите прасета са различните зелени и сочни фуражи – люцерна, цвекло, моркови, тикви и картофи. Изхранването с тези фуражи може да започне след едномесечна възраст, като в началото се започне с по-малки количества. Времето, през което се прибират зелените фуражи, е от голямо значение за хранителната им стойност. Това трябва да стане преди цъфтежа на растенията, защото със застаряването влакнините в тях се увеличават, смилаемостта се влошава, апетитът, с който се приемат, намалява.

Сочните фуражи са дават почистени от механични и други примеси, измити и нарязани. Картофите се дават след сваряване, като водата, в която са се варили се изхвърля. Високите добиви, ниската себестойност, ценните хранителни съставки правят зелените и сочни фуражи желан компонент в дажбите за подрастващите прасета. Те се дават самостоятелно или смесени с основната дажба.

За целия период на подрастване средно на ден се осигуряват от 0,7 до 1,0 кг смеска, а количеството на допълнителните фуражи варира в зависимост от възрастта от 1 до 3 кг.

Хранене на прасетата с млечни продукти

Обезмасленото мляко, суроватката и мътеницата са много добра храна за подрастващите прасета. Включването им в дажбата допринася за по-лесното преодоляване на кризисния период по време на отбиването.

С тях се дават белтъчини от животински произход, характерни с високо качество на протеина. По тази причина те се комбинират много добре с всички зърнено-житни фуражи. Ориентировъчните норми за изхранването на млечните отпадъци са до 2-3 кг на ден.

За да се запази здравето и продуктивността на подрастващите прасета, независимо от начина на хранене, те трябва да имат на разположение винаги вода за пиене. От хигиенна гладна точка нипелните поилки са по-издържани в сравнение с поенето в корита. Те запазват водата чиста и намаляват разпиляването й.

Споделете.

Коментирайте

Close