Вкуси България със SlowTours.bg

Ловците на трюфели искат закон, а не наредба за събирането на ценната гъба

0

Не просто наредба, а цялостен закон, който ясно да регламентира събирането на трюфели, поискаха ловците на ценната гъба у нас. Работна група заседава за промени в наредбата, в която ще залегнат и текстове за лова на трюфели и се очаква тя да бъде приета до края на ноември, увери преди дни земеделският министър Десислава Танева. Браншовиците обаче смятат, че ловът на трюфели трябва да бъде уренден изцяло с чисто нов закон.

Ловът на трюфели в страната се развива вече повече от 10 години при липса на нормативна уредба, което води до хаос и израждане на взаимоотношенията в бранша. “В страната работят над 20 000 ловци на трюфели в условия на самоуправство и корупция. Браншът осигурява трюфели за износ, остойностени в европейски цени ежегодно за над 100 млн евро.

Същевременно дейността се развива изцяло в сивия сектор и хаотично без намеса на държавата”, посочват в становище от Националната федерация на ловците на трюфели в България – една от най-новите организации за защита на бранша, създадена след Асоциация “Български трюфел” и Асоциацията на ловците на трюфели в България.
Трюфели
Браншовиците от новата организация подчертават, че “години наред МЗХГ, като стопанин на 75% от горските територии, и Изпълнителна агенция по горите, като координатор на отношенията във всички гори, нехаят и не обръщат внимание на наложилия се произвол при ползване и стопанисване на изключително богатите и ценни трюфелови находища”.

Ръководството на федерацията изтъква няколко основни мотива да се приеме закон, а наредба:

  • Наредбата урежда взаимоотношения само в държавни и общински гори, като по този начин изпуска над 10% от горските територии извън полезрението на Закона;
  • в една наредба не се допуска нормативно да се вписват наказателни разпоредби, без което всички текстове ще са беззъби и няма с нищо да допринесат за опазване на трюфеловите находища;
  • в комисията, която създава посочената наредба, няма нито едно заинтересовано лице и нито един експерт, който да е запознат с проблемите на бранша;
  • Спецификата на лова на трюфели и конкретната технология по неговото издирване и събиране го отделя коренно от другите събирателни дейности в горите. Нуждата от опазване, спазване на технология и специфичен ред, ползването на помощник (куче), сроковете за ловуване, високия обществен интерес, социалния отзвук, голямата материална заинтересованост, не могат да намерят своето място в посочената наредба;
  • Редът на квалификация на ловците на трюфели, организацията в неправителствени сдружения за по добра субординация с държавните органи, организирането и въвеждането на ред и отчетност на изкупвателните пунктове също нямат място в такава наредба.

Затова от Националната федерация на ловците на трюфели в България настояват за създаването на  Закон за ловуването и опазване на диворастящите трюфели, който да създаде необходимия цялостен ред при опазването им.

Споделете.

Коментирайте

Close