Най-после преведоха субсидии на младите фермери, но не на всички

0

Държавен фонд “Земеделие” преведе субсидии на някои млади земеделски стопани, кандидатствали през миналата година с проекти по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” по ПРСР 2014-2020 г.

След сериозно забавяне, Разплащателната агенция днес преведе близо 10 млн. лв. авансови плащания на 405 млади фермери с подписани договори. От фонда уверяват, че до две седмици Разплащателната агенция ще преведе първото плащане и по останалите сключени договори на младите фермери по подмярка 6.1.

В края на лятото ДФЗ – РА одобри за финансиране общо 880 предложения на начинаещи земеделски стопани, които попадаха в 100% бюджет на приема. За наваксване на изоставането административните проверки преди плащане се правят служебно, на базата на осигурен достъп до масивите на съответните ведомства.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за всички одобрени проекти на млади фермери по подмярка 6.1, е 22 милиона евро. Финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, като изплащането ще става на два равни транша.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close