Вкуси България със SlowTours.bg

Минимум 20 евро на декар ще получават земеделците в ЕС от 2022 г.

1

Най-малко 200 евро на хектар (20 евро/дка) ще получават земеделците във всички страни членки на ЕС от 2022 г., като от 2027 г. ставката ще скочи до 215 евро на хектар (21,5 евро/дка). Това става ясно от публикуваните днес, след неколкодневните дебати за многогодишната финансова рамка на ЕС в следващия програмен период, заключения на Европейския съвет.

България ще получи 29 млрд. евро, но 73 на сто от тях са заем от Европа

1,074 трилиона евро е новият бюджет на ЕС, от които България ще получи общо 29 млрд. евро, вкл. средства за подпомагане заради пандемията. Според експерти, 16,7 млрд. евро от МФР 2021-2027 и 7,7 млрд. евро от Фонда за възстановяване са безвъзмездна помощ, а 15,7% от сумата, или 4,55 млрд. евро от Фонда за възстановяване ще се отпуснат под формата на заем, който страната ни ще трябва да връща в европейския бюджет.

От многогодишната финансова рамка зависят и парите за земеделие по Общата селскостопанска политика (ОСП) в Европа. Тепърва новият бюджет ще се гласува от Европейския парламент. Дотогава трябва да стане ясно по нов начин ли ще става финансирането на земеделския сектор в страните членки.

Досега това ставаше по две схеми – в страни като Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Хландия, Обединено кралство, Португалия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия и Швеция европейските субсидии за фермерите се изплащаха по Схемата за основно плащане. Останалите държави членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. или 2007 г., сред които и България, прилагат преходната Схема за единно плащане на площ (СЕПП).

От 2020 г. българските стопани ще получават най-малко 39 лева на декар

В заключенията на Европейския съвет не е уточнено дали ще се въведе единна схема на финансиране на всички страни членки, само е ясно, че ставката ще е много по-висока, благодарение на политиката на сближаване, която ще се финансира пропорционално от всички държави, членки на ЕС. На практика това значи, че от 2022 г. българските стопани ще получават най-малко 39 лева на декар, а от 2027 г. – 41,93 лева на декар. В момента по СЕПП те взимат 19,46 лв./дка.

Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. ще продължи да се основава на структурата на двата стълба:

  • Стълб I (пазарни мерки и директни плащания) ще осигури пряка подкрепа за фермерите и ще финансира пазарните мерки, като акцентът ще бъде върху екологията. Мерките по стълб I, както и в настоящия финансов период, ще бъдат финансирани изцяло от бюджета на ЕС.
  • Стълб II (Развитие на селските райони) ще осигури специфични обществени блага за климата и околната среда, ще подобри конкурентоспособността на селското и горското стопанство, ще насърчи диверсификацията на икономическата активност и качеството на живот и работа в селските райони, включително райони със специфични ограничения. Мерките по стълб II ще бъдат съфинансирани от държавите-членки.

Доброволен таван на директните плащания при нива на субсидиите от 100 000 евро

Ограничаването на директните плащания за големи бенефициенти ще бъде въведено на доброволен принцип при ниво от 100 000 евро. Тя ще се прилага само за основната подкрепа на доходите за устойчивост (BISS).

В началото на всяка година ще се създава кризисен резерв за земеделието

Резерв, предназначен за подкрепа за селскостопанския сектор за стабилизиране на пазара или в случай на кризи, ще се създава в началото на всяка година към Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Размерът на земеделския резерв годишно ще бъде 450 милиона евро.

Разпределение на подкрепата за развитие на селските райони

Разпределението за Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за периода 2021-2027 г. е 77,85 милиарда евро, от които 0,25% ще бъдат използвани за техническа помощ на Комисията. Страните, които имат структурни предизвикателства в аграрния сектор, или които са инвестирали много в разходите по втори стълб, както и тези, които трябва да прехвърлят по-високи суми към първи стълб, за да увеличат степента на конвергенция, ще получат допълнителни разпределения.

Страните са Белгия (100 милиона евро), Германия (650 милиона евро), Ирландия (300 милиона евро),
Гърция (300 милиона евро), Испания (500 милиона евро), Франция (1 600 милиона евро), Хърватия (100 милиона евро), Италия (500 милиона евро), Кипър (50 милиона евро), Малта (50 милиона евро), Австрия (250 милиона евро), Словакия (200 милиона евро), Словения (50 милиона евро), Португалия (300 милиона евро), Финландия (400 милиона евро).

40% от разходите по ОСП ще са за действия в областта на климата

Делът на разходите на ОСП, които се очаква да бъдат посветени на действия в областта на климата, е 40%. Разпределението за Фонда за справедлив преход за периода 2021-2027 г. е 7,5 милиарда евро. Достъпът до Фонда за справедлив преход ще бъде ограничен до 50% от националните средства за държавите членки, които все още не са се ангажирали да изпълнят целта за постигане на неутрален климат до 2050 г. в съответствие с целите на Парижкото споразумение. Останалите 50% ще бъдат предоставяни при поемане на такъв ангажимент.

Споделете.

1 коментар

  1. Според експерти, 16,7 млрд. евро от МФР 2021-2027 и 7,7 млрд. евро от Фонда за възстановяване са безвъзмездна помощ, а 15,7% от сумата, или 4,55 млрд. евро от Фонда за възстановяване ще се отпуснат под формата на заем, който страната ни ще трябва да връща в европейския бюджет.
    Значи последно колко са заем и колко са безвъзмезни 7.7 са безвъзмезни, а 16.7????

Коментирайте

Close