Caryx

Отрязаха младите фермери от проекти за етерични и лекарствени култури

0

Етерично-маслените култури и лекарствените растения не са сред културите, които ще бъдат финансирани по проекти на млади фермери. Това стана ясно днес при отварянето на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това означава, че млади фермери, които гледат маслодайни рози, лавандула, лайка, маточина, кориандър, резене, шипки и други подобни култури няма да получат проектно финансиране.

Охлюви, калифорнийски червеи, зайци и пъдпъдъци очаквано са изключени от подмярката, но пък ще се подпомага развъждането на щрауси. Ще се стимулират и проекти за отглеждането на широко разпространените в тесен ареал плодове като мушмули, едроплоден дрян и бодливо грозде. Всички допустими плодове, зеленчуци и животни, които ще бъдат подпомагани, можете да видите в Приложение_7_Списък с култури и списък с животни.

Въпреки че наредбата за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ не е минала обществено обсъждане и не е обнародвана в Държавен вестник, проектни предложение се приемат от днес, 15 март, а приемът ще продължи до 17:30 часа на 14.06.2018 г. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени за всички одобрени проекти на млади фермери е 22 милиона евро. Финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, като изплащането ще става на два равни транша.

По подмярката могат да кандидатстват млади фермери на възраст между 18 и 40 години. За да участват с проект по приема, младите фермери трябва да са регистрирани като земеделски стопани. Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план с максимален срок от 5 години, като изпълнението му трябва да започне в рамките на 9 месеца от датата на сключване на административния договор.

Интересът по тази подмярка е засилен. Общият брой на постъпилите в първия прием заявления за подпомагане беше 2664, като сключените договори са 1359. Националната служба за съвети в земеделието ще оказва безвъзмездна подкрепа на кандидатите при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярка 6.1.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Споделете.

Коментирайте

Close