Вкуси България със SlowTours.bg

Нов лимит от 150 000 птици и 1000 животни годишно в кланиците

0

Нови годишни лимити за броя на животните и птиците, които могат да се колят в кланичните пунктове към фермите, въвежда проект за наредба. Тя е предложена за обсъждане от зам.-министъра на земеделието доц. д-р Янко Иванов.

Ако досега се разрешаваше клането на различни видове птици и животни, диференцирани по вид, възраст и тегло, сега се въвеждат само две ограничения за:

  • едри и дребни и преживни животни, свине и щраусовидни птици – 1000 единици годишно;
  • пилета бройлери, водоплаващи птици и пуйки, други видове птици (японски пъдпъдъци, токачки, фазани, яребици) и лагоморфни (зайци) – 150 000 животни годишно.

Новата наредба предвижда кланичният пункт да се изгражда на територията на ферма, регистрирана като животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, на която собственик или ползвател е фермерът, и на територия, на която собственик или ползвател е група или организация на производители, призната със заповед на аграрния министър.

В първия случай в кланичните пунктове се колят животни на фермера, който е собственик или ползвател на фермата, или животни, внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер. Във втория случай се колят само животни, собственост на членовете на групата или организацията на производители, които са собственици или ползватели на животновъдни обекти и са разположени в същата или съседни административни области.

Проектът за наредба е публикуван за обществено обсъждане до 24 септември 2020 г.

Споделете.

Коментирайте

Close