Нова финансова етика може да разреши климатичните проблеми

0

РИЕТИ, ИТАЛИЯ. Революция във финансите може да доведе до по-устойчива икономика чрез спирането на 5.3 трилиона долара субсидии, които отиват за добива на изкопаеми горива. Със своята активност гражданите също могат да участват в управлението на този процес като „гласуват с портфейла си”, наказвайки така онези корпорации, които не подкрепят устойчивостта. Сценариите, причинени от промените в климата, ни принуждават да се преразгледат правилата на пазарите и възможности за създаване на устойчивост от гледна точка на околната среда и социалната сфера. Около това становище се обединиха експерти и учени по време на XII-ия Международен медиен форум за опазване на околната среда, организиран в Риети, Италия, от Асоциацията на Greenaccord.

23% от стоките, произведени през второто хилядолетие, са произведени след 2000 г. Тези данни достатъчно красноречиво говорят за спешната необходимост от кръгова икономика, разкри Леонардо Бечети, професор в университета в Рим Tor Vergata и член на Съвета на директорите на Banca Etica.

Как да се насърчи изграждането на нова, по-устойчива икономика? Като се спрат 5.3 трилиона долара субсидии, които все още, всяка година отиват за добива на изкопаеми горива; чрез активиране преразпределение на данъчните политики, които възнаграждават онези корпорации, които се грижат за своята социална и екологична позиция открито и активно; чрез насърчаване на механизмите за “активна гражданска позиция” и отдаване на нужната признателност към онези фирми и предприятия, които се грижат за цялостната устойчивост на икономиката.

Финансовата етика може да бъде единствено в плюс на икономиката, което може да се докаже и на база факти. „Етичните фондове, които не са инвестирали в районите, които са ущърб на околната среда, имат същите печалби като онези, които са инвестирали в тези райони.”

Давиде Дал Масо, генерален секретар на Форума за устойчиви финанси, твърди, че неговата асоциация иска да увеличи масата на активите, инвестирани в съответствие с критерии за социална отговорност . Често се забравя, че финансите не са нещо, което се намира някъде извън цялата картинка. Напротив. Разумното и устойчиво финансиране може да изиграе значителна роля в решаването на проблемите с климата и опазването на околната среда.

Дал Масо обобщава своята теза така – трябва да се насърчават стремежът към етични инвестиции, защото “не можем да очакваме добри резултати, като се има предвид съпротивата на различни правителства и предприятия. Много по-добре ще бъде, ако наблюдаваме едно повишаване на информираността на големите инвеститори, активната роля на фирмите, целяща да развива политика за активно гражданство, свързани с продажбата на активи по отношение на тези организации, и т.н.

Detelina Dineva

Детелина Динева

Автор: Детелина Динева,

репортер в Agronovinite.com,

специален пратеник в Риети, Италия

Споделете.

Коментирайте

Close