Kinto

Отнемат хиляди декари земя от научните институти на ССА

0

Хиляди декари земя ще бъдат отнети от научни институти и опитни станции под шапката на Селскостопанска академия заради готвеното преструктуриране на ССА. Новият законопроект за Академията предвижда отписването от активите на близо 12,5 хиляди декара земеделски земи. Промените се обсъждат на първо четене в Народното събрание.

В момента в структурата на ССА има 25 института за изследователска дейност и обучение на докторанти, а експериментално-производствената, приложната и обслужващата дейност се извършват в 19 опитни станции и експериментални бази. От институтите трябва да се отнемат 8489 дка земя, а от опитните станции – още 4 хиляди дка, или общо 12,5 хил. декара, посочва в. Дума.

Според изданието от институтите ще бъдат отнети над 2/3 от ползваните земи. Ето и най-големите готвени промени:

– Земеделски институт – Стара Загора. Ползва 2982,4 дка земи, отнемат се 2147,2 дка
– Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе. Ползва 6053,3 дка, отписват се за 1206 дка
– Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян. Ползва 624,3 дка земи, от тях се отнемат 243,1 дка
– Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София. Ползва 3479,3 дка заедно с базите и полигоните си в страната. Всичките трябва да се оформят с ПУБ като застроени, но 202 дка се отнемат
– Институт по рибарство и аквакултури – Пловдив. Ползва 1202,320 дка земи, отнемат се 164,8 дка
– Институт по фуражни култури – Плевен. Ползва 4387,4 дка, отнемат се 351,5 дка
– Опитна станция по земеделие – Лозница. Ползва 3712,1 дка земи. Отнемат се всичките, нямало данни за научна дейност на опитната станция и тя на практика се закрива
– Опитна станция по земеделие – Поморие. Ползва 895,873 дка, отнемат се 216,2 дка
– Опитна станция по земеделие – Хан Крум. Ползва 624,7 дка, отнемат се 51,5 дка застроена площ

Земя ще бъде отнета и от Института по лозарство и винарство в Плевен, съобщиха от научните среди.

ССА

Селскостопанска академия

Директорът на Института по рибарство и аквакултури проф. д-р Таня Хубенова потвърди за Агроновините, че ще бъдат отнети близо 165 дка земя. „Това е база в с. Кадиево, която не можем да ползваме за риба, тъй като няма вода. Предлагали сме я многократно за продажба в годините“, обясни проф. Хубенова. Земята се третира като терен с отпаднала необходимост и според директорката, тя може да се ползва за други цели.

Директорът на Института по растителни и генетични ресурси в Садово „Проф. Константин Малков“ – проф. Тенчо Хубенов, заяви за Агроновините, че от института земя няма да бъде отнемана.

От Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София сами са предложили да им бъдат отнети над 200 декара, тъй като земята била с отпаднала необходимост.

„В края на миналата година поискаха от нас да предоставим подробна информация за притежаваната земя и начина на ползване, но не сме информирани дали земя ще ни бъде отнета“, коментираха от Института по животновъдни науки в Костинброд.

Такава информация е била изискана от всички институти и опитни станции у нас от комисия, назначена със заповед на земеделския министър Румен Порожанов през ноември 2017 г. В срок  от един месец комисията е трябвало да инвентаризира и анализира имотите на всички структурни звена на ССА, като са посочени и земите от Държавния поземлен фонд, които те са ползвали. Целта е оптимизация на активите на Академията.

Преструктурирането на ССА  започна в средата на миналата година. Готвените промени предвиждат сливания между различни научни структури и звена, а някои от тях ще бъдат закрити.

Споделете.

Коментирайте

Close