Вкуси България със SlowTours.bg

Планират субсидии за създаване на нови овощни и плодови градини

0

Субсидии за създаване на нови овощни градини, лозя и насаждения с малини и ягоди са планирани в новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Обвързаното с производството подпомагане ще е за плодови насаждения до встъпването им плододаване.

Целта е да се подкрепят земеделските стопани в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства, обясниха от аграрното министерство. Допустими бенефициенти са производителите, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха с плодове от културите ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде.

Новосъздадените насаждения следва да бъдат вписани в Регистъра на трайните насаждения. При производството трябва да са спазени всички агротехнически мероприятия. За десертно грозде ще има сортова листа с допустимите по схемата сортове. Предвижда се изискване новосъздадените насаждения да са използвали сертифициран посадъчен материал и да са представили доказателства за това. Субсидиите за създаване на нови овощни и плодови градини ще се отпускат под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на минималните изисквания за подпомагане по директни плащания.

Споделете.

Коментирайте

Close