Подпомагат пчеларите по "Млад фермер" и мярката за инвестиции

0

Българските пчелари ще могат да кандидатстват по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от новата Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на откриването на 13-тото Международно изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2015“, което се провежда от 12 до 15 февруари. В него участват над 140 фирми и организации от страната, Европа и Азия, които представят последните новости в областта на пчеларството.

Министър Танева съобщи, че мярката „Инвестиции в земеделските стопанства“ ще бъде отворена в края на март. Тези, които имат над 150 кошера, могат да кандидатстват за нови кошери, а тези които имат над 126 кошера – и за други инвестиции в областта на пчеларството, като например инвентар, обясни министър Десислава Танева.

Тя допълни, че по мярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“, позната като „Млад фермер“, пчеларите също ще могат да кандидатстват за финансиране. „Критериите са намалени и вместо 131 кошера в миналия програмен период сега е достатъчно те да имат 126 и да използват възможностите за инвестиции по мярката, ако са млади фермери и отговарят на условията“, поясни Танева. Тя посочи, че Програмата  за развитие на селските райони дава повече алтернативни за развитите на сектора спрямо приложението на предходната.

„Надявам се, че всеки от вас ще се възползва по ПРСР. Това ще доведе до увеличаване производството на пчелен мед, който ще намира все по-добър прием на вътрешни и външни пазари и разбира се ще бъде на все по-добра и конкурентна цена.“ каза министър Танева.

Тя отбеляза, че има нова тематичната подпрограма 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ за малките фермери, която касае и по-малки като обем пчелари, на който ще се отпускат средства до 15 000 евро. Като приоритетна политика за Министерството на земеделието и храните е биологичното земеделие и не случайно от новия програмен период се въвежда за първи път отделна мярка за биологичното земеделие. По нея биологично насочените пчелари ще могат да получат подпомагане за пчелно семейство в размер от 25 евро до 35 евро на година, когато са в период на преход.

От тази година след нотифицикация в ЕК ще започне да се прилага „Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия”.
По Националната програма за пчеларство за 2015 година финансовите средства за подпомагане на сектора са в размер на 4 436 974 лева.

Сред официалните гости на откриването на 13-тото Международно изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2015“  бе и председателят на Народното събрание Ценка Цачева, която заедно с министър Танева, разгледа щандовете на изложителите.

Работна група по пчеларство

Мария Габриел с работната група по пчеларство

Междувременно в Европейския парламент в Страсбург се проведе първото учредително заседание на работната група „Пчеларство и здраве на пчелите”, чийто председател е Мария Габриел, ръководител на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент.

По време на заседанието беше обсъдено състоянието на пчеларския сектор и здравето на пчелите в Европа. Представено бе проучването на Европейската комисия “Европейският червен списък на пчелите“, а българските пчелари направиха прочит на предизвикателствата в контекст на ситуацията в България.

Те наблегнаха на необходимостта от запазване на местната пчела, обучения на млади пчелари, информационни кампании, субсидиране с европейски средства, комуникация и сътрудничество с другите земеделски производители. Като основен проблем откроиха високата смъртност на пчелите, с която се сблъскват пчеларите в почти всички региони на страната.

По време на заседанието бяха представени проект на Обществото на пчеларите в Страсбург за разполагане на кошери върху покрива на Европейския парламент и проект на френската лаборатория по апидология за заселването на пчелите. Мария Габриел анонсира и мащабната инициатива „Седмица на пчелите”, която ще се проведе през септември. В продължение на няколко дни ще се провеждат дискусии за пчеларството, а паралелно с тях ще бъде организирано Селище на пчелата, предлагащо интересни тематични занимания за ангажиране и запознаване на по-голям брой хора с пчеларския сектор.

Споделете.

Коментирайте

Close