Вкуси България със SlowTours.bg

Приемат документи за износ на сирене в САЩ

0

Започна приемът на документи за износ на сирене в САЩ

Документите за износ на сирене в САЩ по европейската квота с намалени мита могат да подават документи в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие” в София до 10 септември. Лицензиите се издават до 15 декември т. г. и ще са валидни през цялата 2014 г. Желаещите износители трябва да бъдат регистрирани във фонда преди първото си кандидатстване.

Условията за получаване на лицензия за износ на сирене в САЩ са фирмите да представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години. Друго изискване е определеният от тях вносител да е дъщерно дружество на заявителя. Изисква се и декларация, в която се удостоверява че кандидатът отговаря на американските изисквания за издаване на лицензия за внос на продукти по код 0406.
Образецът на заявлението и документите за регистрация може да се изтеглят от интернет страницата на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Търговски механизми – износ”. Информация може да се получи и на тел. 02 81 87 510 или 02 81 87 560.
Споразумението, по което България и Румъния бяха включени в европейската квота за износ на сирене в САЩ при намалени мита влезе в сила на 1 юли 2013 г.

Споделете.

Коментирайте

Close