Свалиха митата за износ на българско сирене в САЩ

0

Изнасяме сирене за САЩ с по-ниско мито

Българските мандри ще могат да изнасят сирене за САЩ с намалено мито. Поправката влиза в сила от 1 юли и бе договорена след споразумението на Европейския съюз със САЩ България и Румъния да бъдат включени в квотата за внос на европейско сирене в Щатите.

Заявленията на желаещите млекопроизводители ще се приемат в ДФ “Земеделие”. Те трябва да имат лиценз а износ и доказателства, че са изнасяли продуктите от тази квота поне през една от предходните 3 календарни години. Друго изискване е определеният от тях вносител да е дъщерно дружество на заявителя. Нужна е и декларация, че вносителят е избираем според действащите наредби в САЩ за издаването на лицензии за импорт на продуктите по код от квотата за европейско сирене.

Документите на желаещите да изнасят сирене за САЩ ще се събират от 1 до 10 септември 2013 г. в Централното управление на ДФ “Земеделие” в София. Те трябва да бъдат регистрирани в отдел “Търговски механизми” на фонда преди първото си кандидатстване за експортен лиценз. Той ще се издава до 15 декември 2013 г. и ще е валиден през цялата 2014 г.

Всички документи могат да се изтеглят от сайта на фонда www.dfz.bg, раздел “Селскостопански пазарни механизми”, меню “Търговски механизми – износ”. Актуални указания ще бъдат публикувани след 1 юли, когато споразумението ще бъде обнародвано в официалния вестник на ЕС.

Споделете.

Коментирайте

Close