Вкуси България със SlowTours.bg

Търговията с месо от щрауси и щраусови яйца влезе в Наредба 26

0

Продажбите на щраусови яйца и месо от щрауси за пръв път се включват в обхвата на Наредба 26 за директните доставки на малки количества храни от животински произход. Поправките в наредбата са публикувани за обществено обсъждане до 8 октомври. Измененията целят да хармонизират наредбата с новия Закон за храните, като за едни сектори въвеждат по-либерални режими, а за други – ограничения.

За щраусите, които досега не са присъствали в обхвата на Наредба 26, има специални изисквания за яйцата и продажбите на месо. Един производител има право на директни доставки на не повече от 40 броя яйца седмично. Увеличена е квотата за директни доставки на яйца от кокошки и пъдпъдъци. Предложението на аграрния зам.-министър доц. Янко Иванов е първичните продукти да се предлагат във всички административните области, докато досега можеше да се предлагат само в областта, от която е производителят и в съседна до нея.

Отпада изискването за технологично непреработен пчелен мед да не надвишава 40% от годишния добив на пчелина, но се въвежда ограничение директните продажби не бива да надхвърлят 2 тона годишно. Продажбите могат да стават на територията на административната област на пчеларя и съседната до нея. Допустими са по-големи количества и за прясна и охладена морска и сладководна риба – до 30% от годишния улов, но не повече от 5 тона годишно.

Ето какви са регламентираните количества първични продукти, птици и зайци, заклани във фермата, отстрелян едър и дребен дивеч, според заложените поправки на Наредба 26:

 • яйца от кокошки и пъдпъдъци – до 1000 броя яйца седмично;
 • сурово краве мляко – до 73 тона годишно;
 • количествата сурово овче, козе или биволско мляко не трябва да превишават:
 1. 60% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с до 50 броя животни в период на лактация;
 2. 50% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с от 50 до 100 броя животни в период на лактация;
 3. 40% от месечния млеконадой – от ферми за производство на овче, козе или биволско мляко с над 100 броя животни в период на лактация.

Новите ограничения за продажби на месо от заклани във фермата птици и зайци е до 40% от всеки вид, предназначен за клане, но не повече от:

 • 600 броя пилета бройлери на месец;
 • 100 броя водоплаващи и пуйки на месец;
 • 500 броя други видове птици на месец;
 • 100 броя зайци на месец;
 • 10 броя щрауси на месец.

За директните продажби на дивеч също са залегнали правила – до 10 броя едър дивеч и до 50 броя дребен дивеч на ловец годишно.

Споделете.

Коментирайте

Close