Вкуси България със SlowTours.bg

Рекордно поскъпване на свинското месо у нас, очаква се цените още да растат

0

Рекорден скок от над 43% в цените на угоените прасета е отбелязан в Кърджали,  близо 41% е поскъпнал свинският бут в Габрово, а в района на Велико Търново цената на свинския врат е нараснала до 32,4% . Това показват данните на Системата за агропазарна информация (САПИ) за 2019 г.

По-чувствително е повишението на средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на миналата година. Покачването на цената през декември 2019 г. достига до 32,1% спрямо цената през декември 2018 г. Стойностите варират за различните области, като скокът в ценовите нива е по-слабо изразен в Благоевград и Кюстендил.

Поскъпването на свинското в България е по-бавно, отколкото в другите европейски страни

Данните на САПИ показват, че при търговията на едро и на дребно със свинско месо също има повишение на средните цени. Увеличението в сравнение с 2018 г. е с между 3,6% и 8,5%. За м. декември 2019 г. промяната спрямо година по-рано е между 23,7% и 32,8% за различните разфасовки. По-слабо изразено е покачването при предлагането на дребно в магазинната мрежа.

Различните видове разфасовки свинско месо са поскъпнали през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. с 5% в Смолян до близо 41% в Габрово за свинския бут, и от 10,6% в Перник и София до 32,4% във Велико Търново за свински врат. Изменението в страната е по-бавно на фона на общите промени в пазарната ситуация на Общия европейски пазар, посочват от земеделското министерство.

Цените на свинското растат заради епидемията от Африканска чума

Към 2019 г. на територията на България са регистрирани 49 огнища на Африканска чума при домашни свине. От 2018 г. до сега е засегнато 15 % от поголовието на свинете-майки в индустриалните ферми в България. „В Европа към момента от проникване на болестта в 12 страни са регистрирани 3900 огнища, а засегнатите свине са над 1 млн.

Намалението на поголовието увеличава цените на свинското месо навсякъде и носи щети за всеки данъкоплатец в общността. Това води до силен инвестиционен натиск в сектор свиневъдство“, каза земеделският ни министър Десислава Танева по време на Международната конференция „Бъдещето на световното производство на свинско месо под заплахата от Африканска чума по свинете“ в Берлин.

Основен фактор за поскъпването на свинското месо е търсенето от Китай

“Трябва да приемем утвърдени единни стандарти за по-високи мерки за биосигурност в свинекомплексите, както и нови правила за обезщетения и репопулация. Целта е да  елиминираме спекулацията около цената на свинското месо и да направим финансово отговорни стопаните“, каза още тя.

Министър Танева изтъкна необходимостта да бъдат разграничени последствията при домашната свиня и при дивите свине. Тя допълни, че географското положение на страната ни предполага огромен натиск от проникване на екзотични болести, нетипични за общността.

Тенденциите са под влияние на световната конюнктура на пазара със свинско месо. Основен фактор за нарастването на цените на свинското месо в Европейския  съюз, а оттам и в България е засиленото търсене от Китай. Азиатската република е най-големият потребител на свинско месо в световен мащаб. Нейното поголовие от свине е сериозно засегнато от Африканската чума.

В Белгия и Латвия свинското месо е поскъпнало с 66%

Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно влияние върху пазарите на месо. В краткосрочен план, значителното увеличение на търсенето на месо в Китай се очаква да доведе до пренасочване на търговията към Китай, особено за свинското месо, но също така и за други видове месо. Това ще продължи да оказва натиск за повишение на цените на свинското месо както на световния, така и на европейския пазар.

По данни на Европейската комисия, от втората половина на м. март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в Европейския съюз. Среднопретеглената изкупна цена на окачествено свинско месо от клас „Е” средно за целия ЕС за м. ноември 2019 г. е 186,4 евро за 100 кг кланично тегло, което е с 39% по-висока цена спрямо тази от януари 2019 г.

Покачването на цените в страните от ЕС ще продължи и през 2020 г.

Най-голямо увеличение на годишна база се отбеляза в Белгия и Латвия – с близо 66%. През първите десет месеца на 2019 г. общият експорт на свинско месо от ЕС за трети страни нараства със 17,5% спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на близо 3,9 млн. тона. Това се дължи основно на ръст в износа за Китай с 63,4%, до 1,8 млн. тона.

Прогнозата на ЕК е тенденцията  на покачване  на цените да продължи и през 2020 г., като те могат да паднат рязко в зависимост от скоростта на възстановяване на китайското производство и доколко ще нарасне производството в конкуренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада.

 

Споделете.

Коментирайте

Close