Вкуси България със SlowTours.bg

Производството на зеленчуци е намаляло с близо 20%, цените растат

0

Производството на зеленчуци е намаляло с близо една пета през миналата година, сочат прогнозните данни на Националния статистически институт. Свиването е със 17%, в сравнение с 2019 г., посочват анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство – САРА към Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия.

Брутната продукция ще падне с 10%, което се дължи основно на свиване на физическото производство. Делът на зеленчукопроизводството в растениевъдната продукция за 2020 г. остава на нива около 7,5%, докато в брутната селскостопанска продукция е около 5,1%. Производството на домати е сред най-силно засегнатите сектори в зеленчукопроизводството, като се очертава до 30% спад на годишна база. Анализ на САРА показва, че при сценарий с ръст на субсидиите на площ с 5%, което се очаква от Многогодишната финансова рамка, общите площи със зеленчуци в периода 2021-2027 г. могат да нараснат с 3-4% в сравнение с 2018 г. до 44 хиляди хектара. При 15% увеличение на плащанията, тези площи могат да достигнат 50 хил.ха.

Цените на зеленчуците вървят нагоре с 8-10%, в сравнение с предходната година. През ноември м. г. цените на едро и дребно на основните зеленчуци се повишават сериозно – при краставиците на дребно с 29%, а на едро вносните домати скачат с 43%. В същото време цените на доматите в ЕС през ноември 2020 г. се понижават до 0,97 евро/кг. Испания отново е засегната от низходящ тренд, докато Холандия, която е другият водещ производител на домати за прясна консумация в ЕС, поддържа по-високи цени от обичайното.

През м.декември цените на сладкия пипер в ЕС продължават сезонното си повишение. Цените на едро в Испания са около 1,15 евро/кг, което е с 8% под тези за същия период на миналата година. Цените на едро на сладкия пипер в Турция се покачват по-осезаемо до 0,53 US$/кг, което е с 22% за месец и 18% на годишна база. Цените в следващите месеци ще зависят от търсенето, което спада, но и от инфлационния натиск, смятат анализаторите от САРА.

Цените на едро на краставиците през м.декември продължават леко да се повишават, след като за 7-8
месеца бяха под тези от предходната година. В Полша, която увеличава пазарните си позиции в ЕС, цените са с 30% нагоре – до 1,45 евро/кг. Цените в Турция остават по-ниски, отколкото през същия
месец на миналата година – 0,39 US$/кг.

Споделете.

Коментирайте

Close