Вкуси България със SlowTours.bg

Разрешават на земеделците безвъзмездно водовземане за напояване

0

Безмъзмездно водовземане за напояване на селскостопански култури ще разреши на земеделските стопани аграрното министерство. В момента ведомството готви законодателни изменения, които да стимулират производителите да използват собствени водоизточници за напояване, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева по време на заседание на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство и овощарство.

В момента само физически лица – собственици или ползватели на недвижим имот в границите на населените места, имат право на безвъзмездно водовземане. С предложението се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб.м на денонощие за земеделски цели. Предвижда се облекчаване на административните процедури и разширяване използването на подземни и повърхностни води за напояване и други земеделски нужди. Идеята е да се увеличи обемът на водата за напояване, за която ще важи уведомителен, вместо разрешителен режим.

Предложението е изпратено от МЗХГ до Министерство на околната среда и водите, където се подготвят промени в Закона за водите. Предложените количества за безмъзмездно водовземане са съобразени със средните норми за напояване на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури. Освобождаването от такса пък ще даде възможност на стопаните да инвестират в модернизацията и изграждането на съоръжения за водовземане и напояване.

Споделете.

Коментирайте

Close