Вкуси България със SlowTours.bg

Ново в Наредба 26: разрешават продажби на повече мляко, яйца, риба

0

Фермерите ще могат да продават повече мляко, яйца и риба с промените в Наредба 26

Производителите на мляко, яйца и риба ще могат да продават директно по-големи количества, отколкото им беше разрешено. Това предвиждат промените в Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Увеличават се количествата сурово козе, овче и биволско мляко, което може да се предлага на пазара. При стопаните с до 50 животни количеството се вдига от 35% на 60% от месечния млеконадой в период на лактация, а при 50-100 животни от 30% на 50%. За над 100 животни количеството скача от 20% на 40% от месечния млеконадой в период на лактация. Увеличава се и разрешеният обем за директни продажби на останалите храни, попадащи в наредбата – яйца от 500 бр. на 1000 бр. седмично, прясна и охладена морска и сладководна риба от 2000 кг. на 5000 кг. годишно.

Според поправките в Наредба 26, фермерите имат право на директни продажби и в съседни области

Друга промяна в Наредба 26 дава право на земеделските стопани да продават продукцията си не само в административната област, в която е разположен животновъдният им обект, но и в съседна. 

В Наредба 26 са разписани текстове за мобилна мандра, в която могат да се преработват само козе, овче и биволско мляко.

Наредба 26 облекчама режима на зреенето и съхранението на храните от мобилни мандри

За да се улесни работата на стопаните се дава възможност зреенето и съхранението на продукти, произведени в мобилната мандра да се извършва и в други помещения, разположени във фермата или извън нея.

Наредба 26 с нови правила за мобилна хладилна витрина – искат регистрация по Закона за храните

Сред новостите е и въвеждането на изисквания за мобилна хладилна витрина за продажба на храни. Нейната конструкция я е подвижна и позволява да бъде преместена и позиционирана на друго място. Витрината обаче трябва да бъде регистрирана по чл. 12 от Закона за храните.

Важна промяна е разширяването на обхвата на Наредба 26, като се включват пчелни продукти: восък, цветен пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице.

Споделете.

Коментирайте

Close