Режат субсидиите на стопанства с площ над 10 000 декара

0

 Държавата ще реже субсидиите на стопанства над 10 000 декара

Малките и средни стопанства с площ до 300 декара ще получават по-високи субсидии, докато плащанията за стопанствата над 10 000 декара ще бъдат намалени. Това предвижда проекта за поправки на Наредба 2, който аграрното министерство публикува на сайта си.  Конкретни стойности и параметри не са уточнени, знае се само, че за малките фермери подпомагането ще е “над средното ниво”, а за големите – под него.

Точните числа ще бъдат уточнени по време на общественото обсъждане за реда и начина на подпомагане на земеделските производители на площ през 2014 г. , обясниха от МЗХ. Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат своите предложения по новостите в директните плащания за следващия програмен период.

Наредба 2 е от 21 февруари 2011 г. и се отнася до специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане. Новите моменти в нея засягат екологичните плащания, активните фермери, младите фермери, малките стопанства и преразпределителното плащане, което е сред основните промени в регламента за директните плащания на площ по новата Обща селскостопанска политика.

“В резултат на прилагането на старата система на плащане на площ се получи несправедливо разпределение на подпомагането, а именно: свръхсубсидиране на земеделски стопанства, обработващи големи площи и недофинансиране на уязвими стопанства, обработващи малки площи в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство”, признаха днес от аграрното ведомство. Оттам припомнят, че фамилното фермерство е сред приоритетите на новата ОСП и съвпада с най-важните цели на правителството и на МЗХ, сред които е специалното подпомагане на малките и средни стопанства.

За да има по-справедливо разпределение на европейските субсидии и за да се намалят различията в подпомагането между отделните сектори в земеделието, земеделското министерство предвижда мерки за увеличаване на подпомагането на дребните и средни земеделски стопанства чрез прилагане на преразпределителната схема.

Срещу готвените поправки в Наредба 2 веднага скочиха от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). “Протестираме срещу начина, по който МЗХ и в частност дирекция „Директни плащания” с директор Снежана Благоева са изготвили на тъмно проект на наредба от изключително важно значение за земеделските производители”, заямиха от асоциацията.

Браншовиците припомнят, че според европейски регламент от 17 декември 2013 г. всяка страна-членка на ЕС има право да избере как да подпомогне своите фермери за настоящия период. Това според документа може да стане по познатия досега начин чрез Схемата за единно подпомагане на площ, но може да бъде избран вариантът с т. нар. преразпределително плащане.

“Такова решение е нужно да бъде взето след обстоен анализ на ситуацията и нуждите на земеделските производители в страната, след задълбочени дискусии между политическото ръководство, експерти и браншовите организации”, казват от АЗПБ, които не са получили необходимите документи от МЗХ.

„Въпреки това и въпреки обещанията на политическото ръководство на министерството по време на Националната среща на земеделските производители в България от 6 до 8февруари в Златни пясъци, на която присъстваха над 500 земеделци от всички браншове,  че предстои сериозно да бъде обсъден този въпрос, МЗХ е публикувало проекта за наредба на сайта си на 14 февруари, без да се допита до браншовите организации“, коментира изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров.

Браншовиците смятат, че страната ни избира да подпомага земеделските производители и с преразпределително плащане без никакви съществени аргументи.

„За нас е притеснителен начинът,  по който се вземат такива решения. Не сме виждали нито анализа въз основа на който то е взето, нито евентуалните прогнози за ефекта до който то ще доведе. В останалите страни като Франция и Германия темата е подложена на публични дискусии, от които е станало ясно, че този вид плащания отново водят до неравномерно разпределение на европейските субсидии в различните държави членки“, коментира председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.

 

Споделете.

Коментирайте

Close