InVigor_Promo

ССА увеличава възнагражденията за доктор и доктор на науките

0

Допълнителното трудово възнаграждение за научна степен “доктор” да се увеличи на 300 лв. от 1 май 2019 г., а за “доктор на науките” – на 450 лв., реши Управителният съвет на Селскостопанска академия (ССА) по предложение на председателя проф. Васил Николов.

За научно ръководство на докторант – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, хонорарът вече ще е в размер на 3 минимални работни заплати. Той ще се изплаща на 50% при отчисляване на докторанта с право на защита и 50% след успешна защита на дисертационния труд.

УС на СС прие и предложението таксите на докторантите, които се обучават извън системата на Селскостопанска академия, да се заплащат от Академията. По този начин Академията ще заплаща таксите за обучение за повишаване на квалификацията на своите служители във всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Ще се поемат еднократно и таксите за допълнително езиково обучение на докторанти и асистенти.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close