Вкуси България със SlowTours.bg

Тодор Тодоров: Законопроектът за култивирани трюфели е недомислица

0

– Г-н Тодоров, като председател на Асоциацията на производителите на култивирани трюфели в България изразихте тревога във връзка с предложения законопроект за производството им. Кои са най-големите Ви притеснения?

Така записаните правила изискват задължителна регистрация на лицата, култивиращи трюфели като земеделски производители. Нормата е въведена в проектозакона, без да се вземе под внимание фактът, че изминават дълги години в очакване на появата на първите плодове на нашия труд – в първите години младите градини не генерират никакви приходи.

Това ще откаже всички нови производители от създаването на градини, а полученият очакван ефект ще бъде обратен. Предприемчивите млади хора ще бъдат лишени или ограничени в правата и възможностите да участват в иновативни форми на производство на трюфели.

– Как гледате на въведения таван за добивите на трюфели?

Силно сме обезпокоени от предложението в чл.20 (10), в който са упоменати допустими максимални двадесет килограма трюфел, добити от декар. Предложената норма за добив е без никаква морална или правна обосновка.

Тук трябва да подчертаем, че в нито една европейска или световна дестинация не съществува подобно ограничение, още повече въведено чрез закон. Напротив – налице са механизми за насърчаване на полезните практики за повишаване на добива, респективно и рентабилността в трюфелните градини.

Притеснителни за нас са предложените срокове за добив на култивирани трюфели. Те са несъпоставени с обстоятелствата около жизнения цикъл на неприятелите, хранещи се с ценните гъби, тяхното прогресивно присъствие и нарастване в трюфелните градини.

Целостта, ароматът и формата са характеристиките, към които всеки производител на култивирани трюфели се стреми, както и устойчивост и плавност в развитието на насажденията. Поради тази причина срокът за добив в частните градини за производство на култивирани трюфели не трябва да бъде автоматично съпоставян със сроковете за лов на диворастящи трюфели.

– Имате ли други притеснения около новия законопроект?

Не виждаме логична връзка в глава пета в проектозакона, в частта за регистрация в БАБХ и неясните бъдещи норми, изисквания и правила, за които от този законопроект разбираме, че ще бъдат изготвени и ще видим едва в бъдеще време. Неразбираеми и неаргументирани са обстоятелствата около предложението в проектозакона за задължителното издаване на превозни билети. Това е изключително нарушение на принципа на ЕС за свободно движение на стоки, услуги, хора и капитали, както е и пречка за създаване на работни места чрез търговия с други страни и региони в Съюза.

– Обсъдихте ли законопроекта с други браншови организации?

В подготовката и работния етап на проектозакона не са участвали наши членове, производители и собственици на градини с трюфелни насаждения. Нещо повече – приемаме като изключително груба намеса във вътрешните правила и решения глава седма от този законопроект, касаеща браншовите организации. Тази глава противоречи с конституционния принцип за свободно сдружаване, приписва неясни отговорности към сдруженията, противоречи на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и е лост за безпрецедентна намеса на публичните власти в решенията на независимите организации.

Неясни за нас са мотивите за въвеждането на публичен регистър. Необосновано е предложението за задължително членство в съсловна организация, както и необходимостта от задължително членство на всяка съсловна организация в национална браншова организация, регистрирана по закона на ЗЮЛНЦ в обществена полза.

Вярваме, че с помощта на справедлив и гъвкав закон, правилно отношение към предприемчивите хора и подкрепа за едва прохождащия бранш, производството на култивирани трюфели ще се наложи като съвременен отрасъл за поколения напред.

Споделете.

Коментирайте

Close