Вкуси България със SlowTours.bg

Пелети от лавандула за отопление създадоха наши учени

0

Пелети от биомаса от лавандула за енергийни цели създадоха български учени от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Н. Пушкаров” в София. Технологията спечели приза в конкурса за иновации на изложбите АГРА, Фудтех и Винария 2018 в Международен панаир Пловдив в конкуренция с общо 75 изделия на 56 фирми и научни институти. Той бе отличен в категория “Технологии в растениевъдството”.

Новият метод за оползотворяване на отпадната биомаса от лавандула решава проблема с процеса на гранулиране, тъй като поради високото съдържание на мазнини той е незадоволителен. Материалът се залепва по работните органи на гранулиращата машина и води до блокирането на процеса.

Проф. Георги Костадинов

Проф. д-р инж. Георги Костадинов

“В отпадната биомаса от лавандула има мазнина и трябва специфична технология за гранулирането на растителните остатъци, за да може да се използват за пелети, които да се изгарят в горелки за отопление”, обясни проф. д-р инж. Георги Костадинов, ръководител на направление “Механизация и хидромелиорация” към института “Н. Пушкаров”. От 40 години той се занимава с научна работа и има над 200 публикации в областта на механизацията и техническите науки, технологии за обиране и обработка на материали в различи направления.

Световният пазар на лавандула се развива динамично, воден от все по-разнообразното приложение на продукти от естествен произход. От 2015 г. България е световен лидер в производството на лавандулово масло и основен износител за Европа. Интересът към производство на лавандула у нас нараства с бързи темпове и след 2008 г. площите са се увеличили над три пъти.

Интензивно е създаването на насаждения между 2012 и 2015 г., когато общите площи достигат 7000 хектара. Лавандула се отглежда в много части на България, а Добруджа се оформя сред водещите производствени региони в света. Всяка година навлизат много нови производители, а количеството отпадна биомаса се увеличава. Липсата на технологии за оползотворяване превръща тази маса в неизползван отпадък.

Пелети

Пелети могат да се произвеждат от различна растителна биомаса

От две години насам учените от института “Н. Пушкаров”, съвместно с колегите си от Руския държавен аграрен университет “К. А. Тимирязев” в Москва работят по технология за оползотворяване на биомасата от лавандула и превръщането й в горивни пелети. Те са с минимално съдържание на прахова фракция и здравина над 90%, подходящи за изгаряне в пелетни горелки.

Чрез гранулирането на отпадната биомаса от лавандула се получава продукт, у9добен за съхранение. Намалява се многократно праховата фракция на горивото, която влошава горивния процес, намалява се влажността на крайния продукт, с което се повишава коефициентът на полезно действие на котела.

“Имаме технологии за производство на горивни пелети и от други суровини – маслинов шрот, лен, слънчогледови пити, от торова постеля, бройлери”, обясни проф. д-р инж. Костадинов. Част от готовите пелети, основно тези на растителна основа, могат да се използват за изгаряне, а тези от животински произход – за наторяване, допълни проф. Костадинов. Идеята е да се усвояват безопасно и максимално всички суровини и да има безопасно производство.

Споделете.

Коментирайте

Close