Вкуси България със SlowTours.bg

Всеки пчелар – с компютър или GSM, за да узнава за пръсканията

0

Всеки български пчелар трябва да има достъп до интернет, компютър или поне мобилен телефон, за да се информира кога в района на пчелина му ще се пръска с пестициди и инсектициди.

Занапред кметовете на населени места няма да имат ангажимента да уведомяват пчеларите за предстоящи третирания, информация за това няма да се публикува и в местните медии. Това става ясно от съобщение на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). “От 1 март 2021 година оповестяването от земеделските производители за предстоящи третирания с продукти за растителна защита ще се извършва единствено чрез Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД)”, информира БАБХ.

Платформата автоматично ще генерира и изпраща SMS и съобщения по електронната поща, с които да уведомява регистрираните пчелари за предстоящо третиране. До момента в платформата са се регистрирали около 4 000 от общо 13 000 легални пчелари в страната, като процесът по регистрацията е препоръчителен, а не задължителен. Не е ясно и как ще узнават за пръсканията пчелари в региони без интернет връзка, или такива, в които мобилните оператори нямат добро покритие, каквито са например много села в Странджа, Сакар и Родопите.

Промяната в начините на оповестяване беше регламентирана с измененията в Наредба 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, обнародвана в „Държавен вестник“ на 27.11.2020 г. Целта й, според БАБХ, е да се скъси времето за уведомяване на пчеларите, което ще спомогне за опазването на живота и здравето на пчелите. На практика обаче по този начин голяма част от пчеларите няма да успеят да се информират за предстоящи пръскания.

Друг проблем е, че едрите зърнопроизводители и арендатори не спазват стриктно обявените часове за пръскане с пестициди и инсектициди. Само в Плевенско през май миналата година след пръскания на посевите бяха унищожени близо 1 милиард пчели.

Споделете.

Коментирайте

Close