Задължителен електронен подпис или ПИК за регистъра на биопроизводителите

0

Операторите и подизпълнителите в сектор биологично производство и търговия задължително трябва да имат квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от НАП. Само по този начин те могат да оперират с данните в новия електронен регистър за операторите на биологични продукти.

заповед на ресорния зам.-министър Чавдар Маринов

Заповед на ресорния зам.-министър Чавдар Маринов

Регистърът има за цел да осигури цялостен мониторинг на биологичното производство в страната, съобщават от аграрното министерство.

От утре (19 август), контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информация за идентификация на площи, животни, пчелини и аквакултурни единици.

Ще се вписват и издадени дерогации, сключени договори за сертифициране и контрол, сертификати, както и други данни свързани с биологичното производство.

От своя страна всеки оператор или подизпълнител в биологичния сектор трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра. Това трябва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни след създаването на профила и въвеждането на данните или след промяна на вписаните обстоятелства.

За целта е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите. ПИК може да се издаде във всеки офис на НАП. Ако операторите и подизпълнителите не направят това, ги грози глоба от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция в от 200 до 2000 лева, става ясно от заповед на ресорния зам.-министър на земеделието Чавдар Маринов.

Споделете.

Коментирайте

Close