Започват проверки на физическите блокове

1

Министерство на земеделието и храните започва проверки на място на физическите блокове във връзка с обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Теренните проверки ще се правят до 10 октомври 2015 г.  Със събраните данни от тях и от предстоящото ново самолетно заснемане ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2015 г., съобщават от Министерството на земеделието.

Директорите на Областните дирекции „Земеделие” ще изготвят предварителен график за провеждане на проверките с конкретен физически блок. Всяка областна дирекция ще информира кметовете и земеделските стопани в съответното землище, заявили площи за подпомагане във физически блок, попадащи в графика за проверка.

Стопаните, определени за проверка, както и индикативните графици ще бъдат публикувани на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в областните дирекции и земеделските служби.

Проверките имат за цел да установят дали съответните площи във физически блок, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2015 г., отговарят на условията за подпомагане по приетата през февруари тази година наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Ще бъде направена проверка и за определяне и актуализиране на границите на физическите блокове, както и за начина на трайно ползване на стопанствата.

Споделете.

1 коментар

  1. Слав Славов on

    Е и … Ще извадят ли от площите за субсидиране заграбените от по едрите арендатори пътища и нивки, ще влезе в действие идеята за “белите петна” и по добре да я разяснят на бабите и т.н., ще си обучат ли новоназначените си “калинки” как се очертава и каквото е необходимо там, та да не висим като сополи, чак в юлските жеги пред съответното ОДЗ и да доказваме собственост, защото някой си “въвел” в системата само един имот, а останалите примерно три от един и същ документ за собственост си ги е оставил за “после” :-(… ???

Коментирайте

Close