Вкуси България със SlowTours.bg

Нито дума за източените милиони за биоземеделие в анализа на МЗХГ за сектора

0

Нито дума за източените субсдии за биоземеделие няма в публикувания в края на август Национален план за действие за развитие на биологичното производство, въпреки че в документа има обширен SWOT анализ за свършеното до момента.

Единственият текст, който касае слабостите при финансирането на биосектора, е, че “наличието на подпомагане по мярка 11, както и приоритизирането на проекти на биопроизводители при кандидатстването им по инвестиционни мерки на ПРСР, привлича към биосектора множество земеделски стопани без предварителни знания и реална заинтересованост от развитие на биоземеделие. В голяма част от случаите тези земеделски стопани изпълняват формално ангажиментите си до приключването им, или до приключавне на мониторинговия период, като има много случаи на нулев ефект по отношение на производството на биопродукти”.

По мярка 11 “Биологично земеделие” се отвори дефицит от 100 млн. лв.

Никъде в доклада не се споменава, че заради източените по агроекологичните мерки субсидии парите за био до 2020 г. свършиха още през 2017 г.  По мярка 11 “Биологично земеделие” се отвори дефицит от около 100 млн. лв. по вече поети задължения към земеделците. “Бюджетът за развитие на биоземеделие до 2020 г. е изчерпан с вече поети ангажименти. По тази причина спрях приема на нови заявления от фермери, които ще развиват биоземеделие, животновъдство и пчеларство”, съобщи през март 2017 г. служебният министър на земеделието Христо Бозуков и добави: “Иначе казано – гъските изядоха субсидиите”.

В продължение на две години, по време на кабинета “Борисов II”,  са давани допълнителни субсидии на зърнопроизводителите, защото в нивите им гнездят тези птици, обясни проф. Бозуков. Той уточни, че около 1/4 от средствата по “Агроекология и климат” са били насочени за опазване на белочелата гъска и блатара, като парите са отишли в и без това най-субсидирания сектор – зърнопроизводството. За проблема предупреди още през 2015 г. Асоциацията на агроекологичните земеделски производители и призова да се вземат мерки, но това не се случи.

От 2017 г. няма субсидии за нови биопроизводители, парите бяха източени

Заради източените пари, оттогава не се приемат документи за подпомагане на нови биологични производители.  Субсидии за нови биозпроизводители нямаше през 2017 и 2018 г., а сега, година преди края на настоящия програмен период, бе направено трето орязване. Единственото изключение е по мярка 10 “Агроекология и климат” за дейности по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. Това не е прецедент – подобен проблем имаше и с мярка 214 “Агроекологични плащания” през изминалия програмен период и 2014 г. беше нулева за нови биопроизводители. Причината тогава бяха плащанията за сеитбооборота, които също отидоха основно към зърнопроизводителите.

Българските биопродукти са по-скъпи от тези в други страни

В доклада на МЗХГ обаче източването на парите за биоземеделие не само не е посочено като слабост, но дори не е споменато. В SWOT анализа на сектора са записани като недостатък “по-високите цени на биологичните продукти в България, в сравнение с еквивалентни биопродукти в други страни, както и слабата конкурентност на родните биопродукти, в сравнение с конвенционалните, поради малкия обем на пазара, много ниското качество и имитациите на конвенционалния пазар”.

Липсва доверие в биологичния сектор, а законодателството е противоречиво

Като друг недостатък се посочва липсата на яснота и доверие в сектора и че думата “био” не е достатъчна гаранция за стоката. Доверието е върху конкретни марки, а не върху целия сектор, се казва в анализа. МЗХГ си прави и самокритика – в доклада е отбелязано, че:

  • електронните бази данни за сертифицирани оператори, контролиращи лица, посевен и посадъчен материал не работят ефективно. Освен че затрудняват работата на всички засегнати страни, допълнително създават усещане за непрозрачност и непрофесионализъм;
  • създаденият Биорегистър, който следва да осигури надеждна и пълна информация и прозрачност относно операторите и системата за контрол, както и ефикасно взаимодействие между контролиращите лица и административните структури, не изпълянва функциите си;
  • действащата система за контрол не може да гарантира съответствие на операторите с правилата за биологично производство. До голяма степен това се дължи на факта, че националното биологично законодателство не кореспондира изцяло с относимото европейско законодателство;
  • има разминаване и дори противоречия между националното биологично законодателство и това, управляващо финансовото подпомагане по мярка 11 от ПРСР.

Споделете.

Коментирайте

Close