Животновъди: 50% от българските говедовъди са пред фалит

0

Половината от българските говедовъди са изправени пред фалит

Половината от българските говедовъди и 20-30% от мандрите ни са на ръба на фалита, заяви Цанко Цанев, преработвател в мандра „Чех 99” във Велико Търново. Той участва в кръгла маса на тема „Предизвикателствата на новата Обща селскостопанска политика 2014-2020“ в с. Арбанаси, където зърнопроизводители и животновъди, активни членове на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) дискутираха наболели въпроси.

Целта на АЗПБ бе да информира по актуални въпроси, да представи възможностите за подпомагане, които реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП) дава от 2015 г., както и да получи обратна връзка от фермерите като предложения, намерения, препоръки.

В коментар на новите възможности за подпомагане на животновъдството – млечно и месодайно, в новия програмен период, Цанко Цанев предупреди, че говедовъдите са изправени пред банкрут по серия причини – евтиното сурово мляко, което влиза от страните в ЕС за преработка у нас, както и в евтините млечни продукти от другите страни на ЕС. Българските преработватели свалят изкупните цени, за да бъдат конкурентни със заливащите пазара ни европейски продукти.

Българските преработватели не могат да издържат на конкуренцията на субсидирания чужд внос на мляко и млечни продукти

Те от своя страна са с много по-ниска себестойност от българските сирена, кашкавали и млека поради субсидирането и компенсациите, които получиха от ЕК заради руското ембарго. Ние не можем да спрем нахлуването на тези продукти, защото сме общ пазар и това е законно. Единственото, което може да се направи, са компенсации от държавата за животновъдите, препоръча Цанко Цанев, който е член на УС на АЗПБ.

Участниците в дискусията задаваха много въпроси за всички нови задължения и възможности за подпомагане в следващия програмен период. Земеделските производители имат готовност и нагласа да спазват новите по-строги екологични изисквания, свързани със зелените плащания от 2015 г., но нямат отговор на много въпроси и затова не могат да вземат своите решения за адаптиране на стопанствата към новите правила.

Изключително гореща тема се оказаха новите моменти в Закона за подпомагане на земеделските производители, които въвеждат предварително регистриране на правните основания в специализиран софтуер на МЗХ като необходимо условие за заявяване в кампания 2015.

Няма ясни указания от МЗХ за комасацията и новите агроекологични мерки

Освен това, при обсъжданията стана ясно, че има много противоречиви текстове между различни законови и поднормативни актове, което е съществена пречка в тяхното прилагане. Земеделските производители са убедени, че е назрял моментът, в който трябва да се направи цялостен преглед на секторното законодателство с цел отстраняване на тези пречки и адаптация на законодателството, свързано с прилагането на новата ОСП.

Във връзка с дебата по поземлените отношения и конкретно процеса по комасация Кампания 2014, основният проблем, който отново изтъкнаха производителите, е липсата на ясни указания от страна на МЗХ към областните и общинските служби по земеделие, които да са общодостъпни и за самите фермери. Бяха дадени редица примери за това как една и съща процедура при разпределяне на земите за комасация се тълкува и прилага по различни начини от общинските служби. Затова АЗПБ многократно е изисквала тези основания да са общодостъпни.

От всички дебатирани теми новите зелени изисквания и това доколко ние с нашите поземлени отношения сме готови да ги посрещнем и изпълним се очертаха като основното предизвикателство на прага на новия програмен период. Именно защото моментът е критично важен за земеделските производители, АЗПБ ще продължи да настоява МЗХ да даде обратна връзка, ясни и стриктни правила, както и навременна информация за новите схеми по директните плащания от 2015 г.

Споделете.

Коментирайте

Close