94 000 крави фантоми откри в страната ни одит на Европейската комисия*

1

Около 94 хиляди крави в България се оказаха фантоми, след като одит на Европейската комисия не ги откри в националния регистър ВетИС на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Тези едри преживни животни “се движат в държавата, или са напуснали България, или са умрели, без БАБХ да е разбрала това”, се казва в резултатите от проверката, направена в периода 25 октомври-1 ноември 2019 г.

Проверяващите са тествали готовността на Агенцията по храните да реагира в случай на  епидемия от болестта Луда крава. Одитът е направен върху действията, предприети от БАБХ за наблюдение и ликвидиране на заболяването, по повод искане на страната ни за облекчаване на мерките за превенция.  БАБХ не може да гарантира, че всички животни, заклани от животновъди в личните им стопанства, се изследват за болестта Луда крава.  Това значи, че има голям риск на пазара да се появи месо, заразено със заболяването.

Инфекцията Луда крава има опасен човешки еквивалент

Инфекцията Луда крава има опасен човешки еквивалент – болестта Кройцфелд-Якоб. Тя засяга основно млади хора на възраст около 29-30 години, които са консумирали заразено месо. Инфекцията засяга очите, главния и гръбначния мозък, а инкубационният период е между 5 и 10 години. По правило заболяването завършва със смърт.

Фактът, че 94 000 крави липсват в регистъра ВетИС на Агенцията по храните, показва, че ветеринарният контрол, особено над домашно отглежданите животни, е занижен или напълно липсва. Изводите прави журналистката Генка Шикерова в разследване за в. “Сега”, което, публикуваме с незначителни съкращения.

Заключенията на проверяващите за слабата подготовка на агенцията обясняват хаоса, който наблюдаваме вече две години при избухването на тежки епидемии от Африканска чума.  Националната информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните (ВетИС) на Агенцията по храните на практика е неизползваема при оперативната работа. 

Регистърът ВетИС на Агенцията по храните на практика е неизползваем

Могат да се вкарват данни, но трудно се извличат и не могат да се използват за анализ и проследяване. Това е записано в протокол, отразяващ заключителната среща от одита на Европейската комисия. Според проверяващите, ако в България се появи болестта Луда крава, тя не може да бъде проследена със сега действащата система за регистрация и идентификация на животните.

Така например тя не е “уловила“ 94 хиляди животни само за миналата година, което ги превръща в призраци, по думите на европейските експерти. Сметката е направена на база данните за брой едри преживни животни, постъпили и напуснали системата. Според одитиращите тези животни трябва да присъстват в страната и би трябвало да са живи.

Кравите фантоми са 12% от популацията в страната

“Дали това е голяма бройка или малка няма да коментираме, само ще кажем, че това представлява 12% от популацията в България”, пише в протокола. Проверката обхваща три категории стопанства – индустриални, семейни и заден двор. Експертите не са открили нито едно стопанство, което да изпълнява изцяло правилата. Установено е, че новородените телета в личните стопанства не се идентифицират, ако стопанинът възнамерява да ги заколи.

“Попаднахме на стопанин с крава на 20 г. и за нея никога не бе регистрирано теле”, констатират проверяващите. Според тях това крие опасност на пазара да се появят животни, чийто произход да не може да бъде проследен. Констатирано е също, че паспортите на животните не се издават в срок. “Натъкнахме се на паспорти, които са издадени в деня на клането”, пишат проверяващите. Ако едно животно е на възраст няколко години и паспортът се издава в деня на клането, това означава, че върху него не е проведен никакъв официален контрол.

Нарочените за колене новородени телета не се записват в регистъра

При сравнение на броя на издадените паспорти с броя на новородените също е констатирано разминаване от около 10 хил. паспорта. Има много голяма вероятност на пазара да се появи и да бъде консумирано заразено с Луда крава месо. Причината е, че организирането на доставки за бързи тестове не е ефективно. Одитиращите са констатирали, че пробите, подготвени за изследване от Луда крава, изчакват с месеци в хладилници и това крие риск от компрометиране на анализа за наличие на зараза.

Луда крава

Болестта Луда крава е опасна и за хората

Установени са сериозни нарушения и при взимането на проби за изследване на умрелите животни. Това е една от основните мерки за своевременно констатиране на наличие на болестта Луда крава. Проверяващите отчитат, че контролът е бил сравнително добър, докато се и извършвал от екарисажите, но сега това не се прави от фирмите, собственици на мобилни инсинератори.

На пазара може да се появи месо, заразено с Луда крава

Заключението на одитиращите е, че БАБХ не може да гарантира, че всички животни, заклани в лични стопанства, се изследват за наличие на болестта Луда крава. Положението се влошава поради това, че няма постоянни, регулярни доставки на диагностикуми. Липсва резултат и по отношение на втората препоръка, дадена преди 8 години, която изисква гаранции при събиране на странични животински отпадъци (СЖП) от заден двор и на специфично рискови материали от стопанства. Причината според проверяващите е, че в България действат ограничен брой инсинератори.

“Събирането на кръв и обезвреждането й е нещо, което се извършва рядко. По-често тя отива в канализацията или се загробва. Не искаме да твърдим, че контролът за количествата СЖП трябва да е най-важната задача, тъй като това не са ядрени отпадъци, но видяхме отчетен отпадък от 600 г от животно с живо тегло от 440 кг” пишат проверяващите.

Мониторингът за болестта Луда крава вероятно няма да отпадне

Изводът е, че официалният контрол по мониторинг на луда крава и СЖП не е уеднаквен и е различен в различните области. На служителите им е казано да проверяват, но не е обяснено какво и как. Събират се данни, но те не позволяват анализ и изводи. Тревожен пример са данните от мобилните инсинератори, които представят документи с различна форма и съдържание. “Това са мобилни инсталации, които се движат от едно място на друго и никой не знае къде е инсинераторът.

Верификацията на тези данни не може да бъде извършена, тъй като същите са трудно съпоставими с данните от ветеринарната система, което много силно затруднява официалния контрол по отношение на заболяването Луда крава”, констатират проверяващите. Това, което вероятно ще бъде записано във финалния доклад на експертите на Европейската комисия, е, че мониторингът, свързан с превенция на заболяването Луда крава, не може да отпадне.

Човешкият еквивалент на болестта Луда крава завършва фатално

Болестта Луда крава и човешкият й еквивалент Кройцфелд-Якоб са редки, но фатални инфекции. Новият вариант на болестта Кройцфелд-Якоб възниква през 1996 г. Регистрираните болни са предимно млади хора на средна възраст от около 29 години. Заболяването се свързва с болестта Луда крава и възниква при консумация на заразено месо.

Заразата се концентрира в централната нервна система на човека – главния и гръбначния мозък, очите. Инкубационният период е между 5 и 10 години. Признаците на заболяването започват с обърканост в поведението, бърза деменция, психични симптоми като халюцинации. След това те се комбинират с неврологични увреждания – мускулни потрепвания, невъзможност да се координират движенията, да се стои изправен. Болестта прогресира бързо и винаги завършва фатално. 

*Снимки: Rex Features. Заглавието е на редакцията.

Споделете.

1 коментар

  1. Мирослав Найденов on

    Когато БАБХ хвана, че екарисажите влагат трупни брашна във фуражите, което е абсолютно забранено заради лудата крава и затвори временно този в Шумен Генка се превърна в техен яростен защитник! Защо Генче??? За пари ли се продаде на тия престъпници, че плюеш против службите?

Коментирайте

Close