Pictor

Аграрният експорт расте, основно изнасяме житни и маслодайни

0

Аграрният износ от България расте, като се формира основно от житни и маслодайни култури. Делът на плодовете и зеленчуците е нищожен, въпреки нарасналото производство, показва анализ на земеделското министерство във връзка с кампанията “Аз подкрепям българските производители. Подкрепи ги и ти”.

Износът на селскостопанска продукция през 2017 г. е нараснал с 1,1% на годишна база, а само за първите седем месеца на тази година – с 13%. Традиционно България формира положително салдо при търговията с аграрни стоки – през последните години то е над 2 млрд. лева годишно. Основният пазар за българските аграрни стоки са страните от ЕС – техният дял от износа достига 71,5% през 2017 г.

Житните култури имат водещо място от 22% в износа, следвани от маслодайните семена и плодове (15%). За 2017 г. има значителен ръст на изнесените количества свинско месо, агнешко месо, мед и етерични масла на годишна база (с между 18% и 65%). Износът на птиче месо е нараснал с около 8 на сто.

Български храни вериги

Източник: МЗХГ

Най-нисък е делът на изнесените плодове и зеленчуци в свежо и преработено състояние – по 3%. По 5% е делът на изнесените меса, карантии, млечни продукти, яйца и мед, макар че 80 на сто от произвежданите количества пчелен мед у нас – между 10 000 и 12 000 тона, са за експорт.

От МЗХГ отчитат тенденция на увеличение на износа на преработени продукти с по-висока добавена стойност през последните години и нарастване на техния дял в структурата на аграрния износ – през миналата година има съществен ръст в износа на
мляко и млечни продукти (+15,1%), мазнини и масла от животински или растителен произход (+21,5%), хранителни продукти, тестени сладкарски изделия (+10,7%), хранителни продукти от плодове и зеленчуци (+6,9%), месни и рибни продукти (+14,9%), захар и захарни изделия (+12%).

Положителни сигнали, по данни на МЗХГ, дават и търговските вериги по отношение на износа на български хранителни продукти:

• Реализиран износ на над 40 артикула в различни
промоционални кампании на веригите в чужбина;
• За първа година е реализиран износ на розови домати,
чрез една от веригите, за нейните филиали във Австрия
и Великобритания;
• Износ на сурово –сушени месни продукти за
германския пазар;
• Веригите очакват ръст между 42% и 60% на доставчици,
реализирали износ за филиалите им в чужбина през
2018 г.

loading...
Споделете.

Коментирайте

Close