България отгледа 64 милионери от субсидии през 2017 г.

0

Над 135,52 милиона лева субсиидии са концентрирани в 64 български компании през 2017 г. по различните национални и европейски схеми и програми за подпомагане на земеделието. Всяка от фирмите е получила по над 1 милион лева, показа проверка на Агроновините в публичната база данни за бенефециерите в ДФ “Земеделие”. Парите основно са усвоени от играчи в сектор зърнопроизводство.

Най-голямата еднократна субсидия в Софийска област е получена от Държавен фонд “Земеделие” – 11,88 милиона лева като техническа помощ по Мярка 20 от ПРСР. Област София е абсолютен рекордьор по милионери от субсидии – 14 фирми са получили по над милион лева. Сред тях е едно от дружествата на собственика на Винпром “Карнобат” Миню Стайков. Неговата фирма ЕТ “Миню Стайков – Комерс” е усвоила 1,64 милиона лева по Мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”.

Областите София, Пловдив и Варна са абсолютни рекордьори по брой крупни бенефициери

Друга държавна структура с голяма субсидия е Националната служба за съвети в земеделието. Тя е получила 4,44 млн. лв. по Подмярка 2.1 “Помощ за осигуряване на консултантски услуги” и 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”. Парите са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет. По Схема “Промоционални програми” Националната лозаро-винарска камара е усвоила през 2017 г. 1,22 млн. лева, а Националният съюз на градинарите – 1,37 млн. лева.

Пловдивска област е втора по брой милионери през 2017 г. – 12 компании са получили по над 1 милион от субсидии и директни плащания по СЕПП, четири от тях са усвоили по над два милиона лева. Най-много средства е получило дружеството “Агроселект” ООД – 2,34 милиона лева по Схема “Групи производители”. По същата схема още две пловдивски фирми са усвоили по над два милиона лева – “Фрут логистик” ООД и “Хепи Фрутс” ООД.

Останалите милионери в областта са усвоили средства по инвестиционните подмерки 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, по Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната лозаро-винарска програма и от директни плащания по Схемата за единно подпомагане на площ (СЕПП).

Област Варна е трета в класацията с 8 едри получатели на субсидии. Дъщерната компания на варненския земеделски холдинг “БГ Агро” – “БГ Агро Земеделска Компания” ЕООД, е получила общо 4,12 милиона лева по три различни мерки и схеми: “Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, СЕПП и директни зелени плащания.

2,18 млн. лв. е усвоила през миналата година варненската фирма “Милена Ю” ЕООД по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”. Останалите играчи във Варненско са получили между 1 и 2 млн. лв.

Агробизнесменът Светлозар Дичевски е №1 по усвоени субсидии в Търновско и Ловешко

Агробизнесменът Светлозар Дичевски е абсолютен рекордьор по усвоени субсидии в общ. Троян, област Ловеч – чрез четири от свързаните с него фирми той е получил общо 17,89 млн. лева. Парите са усвоени по СЕПП, Мярка 12/Натура 2000, зелени директни плащания, Схема за обвързано подпомагане на протеинови култури. Другият милионер в областта е фирмата от Угърчин ЕТ “Веси – Петър Цачев”, която е получила 1,39 млн. лв. по подмерките 4.1 и 4.2.

Още една фирма, свързана с големия зърнопроизводител Дичевски – “Сортови семена Вардим” ЕАД, е усвоила общо 6,18 млн. лв. по СЕПП и зелените директни плащания в общ. Свищов, обл. Велико Търново. Другият голям получател на субсидии в областта е фирмата на Красимир Милков – син на крупния търновски бизнесмен Младен Милков – “Краси” ЕООД. По СЕПП и зелените директни плащания той е получил общо 3,87 милиона лева. По над 1 млн. лв. субсидии са усвоили павликенското дружество “Екзотика” ЕООД и фирмата от Сухиндол “Капински” ЕООД.

По Схемата “Групи производители” две фирми в област Бургас са усвоили сериозни суми –
“Група Овощари Карнобат” ООД – 1,08 лв., и бургаската “Грийнфрут” ООД – 1,5 млн. лв. Отаналите милионери от субсидии в областта са “Про-Агро” ООД с общо 2,73 млн. лв. по СЕПП и зелените директни плащания, и поморийското дружество “Южно вино” АД с 1,47 милиона по Мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя”.

“Златия Агро” ЕООД е единствената фирма в област Монтана, усвоила общо 6,29 милиона лева през 2017 г. по СЕПП и по зелените директни плащания. По 1,07 милиона лева през 2017 г. са получили “Агро – К.П.” ЕООД от Криводол, обл. Враца (по СЕПП) и “ВИП Агро Милк” ООД по подмерките 4.1 и 4.2. Две са фирмите милионери от субсидии в област Плевен – ЕТ “Светолсав Илчовски” от Червен бряг с усвоени 1,09 милиона лева по СЕПП и “Дарина 111” ООД от Долни Дъбник с 1,34 млн. по инвестиционните подмерки.

Милионери от усвояване на субсидии и директни плащания няма в осем области

С по над милион субсидии са и две фирми в област Русе – “Сафари М” ЕООД от Сливо поле с 1,21 млн. лв. по подмерките 4.1 и 4.2, както и “Агрофактор” EООД от Бяла, получила 1,24 мл лв. по СЕПП. По същата схема в област Търговище ЕТ “Агроелит – Митов – Божидар Митов” е усвоила 1,03 млн. лв.

В Силистренска област милионери от субсидии са две фирми – “Екопродукт” ЕООД с 2,84 млн. лв., и “Каладан – Аракис” ООД с 1,24 млн. лв., получени по инвестиционните подмерки. Пак по 4.1 и 4.2 “Ил Бе Са” ЕООД от с. Венец, обл. Шумен, е усвоила 1,47 млн. лв., а “Недко Недков – Овчарово” ЕООД от Добрич и “Фрукталина” ООД от Каварна съответно са получили по 1,19 и 1,33 млн. лв. Третата фирма милионер от субсидии в област Добрич е каварненската “Агроспектър” ООД, усвоила 1,11 млн. по СЕПП.

По един милионер от субсидии по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 има в областите Смолян, Благоевград, Ямбол и Пазарджик. “ТИМ Борино” ЕООД от област Смолян е получила 1,09 млн. лв., 1,21 млн. лв. е усвоила фирма “Виа Кънстракшън” ЕООД от Гоце Делчев, обл. Благоевград, в област Ямбол EТ “Елиа – Елисавета Тодорова” е получила 1,19 млн. лв., а в Пазарджишка област ЕТ “Ангелов – Иван Ангелов” е с 1,28 млн. лв.

2,29 млн. лева е усвоило дружеството “Менада Винеярдс” ЕООД по Мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” в област Стара Загора. Милионери от усвояване на субсидии и директни плащания няма в осем от общо 28-те области у нас – Видин, Габрово, Разград, Хасково, Кърджали, Перник, Кюстендил и Сливен.

Споделете.

Коментирайте

Close