Вкуси България със SlowTours.bg

Държавата субсидира пчеларите за „Странджански манов мед“ със ЗНП

0

Пчеларите, които искат да произвеждат контролирано „Странджански манов мед“, така че да отговаря на качеството за защитено наименование за произход, ще получат субсидия по 1800 лева с ДДС. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди 15 000 лв. помощ de minimis, които да покрият разходите по задължителните мерки за контрол.

Целта е от една страна да се подкрепят настоящите производители на манов мед, а от друга – да се привлекат повече нови стопани, които да добиват уникалния пчелен продукт. „Странджански манов мед“ е със защитено наименование за произход по европейските схеми за качество и се произвежда от пчелите в дъбови и букови гори в Странджа планина.

Схемата, която е одобрена по предложение на Сдружение „Странджански манов мед“, ще съдейства за съхраняване на традициите и на поминъка в региона. На подпомагане подлежат производители на „Странджански манов мед“, които имат сключен договор за контрол за съответствие на продукта с одобрена спецификация с контролиращо лице, както и да са вписани в публичните електронни регистри на производителите на съответните продукти със защитени наименования, които се поддържат от МЗХГ.

Помощта за производител е в размер на 1800 лв. с ДДС и се предоставя за покриване на разходи за контрол за съответствие с продуктова спецификация, включваща разходи за задължителна годишна проверка на място от контролиращото лице за контрол за съответствие и лабораторен анализ на продукта при направената годишна проверка. С отпуснатата помощ може да бъдат подпомогнати осем производители.

Споделете.

Коментирайте

Close