Декоративните дръвчета с 9 пъти по-големи помощи от зеленчуците

0

Стопаните, които отглеждат декоративни дръвчета, изглежда страдат девет пъти по-силно от производителите на зеленчуци заради пандемията от Covid-19. По тази причина те ще получават 8000 лева компенсации за 14 декара, докато за същата площ един стопанин на зеленчуци ще получи 950 лв., решиха управляващите.

За фрапиращите разлики съобщи сайтът Синор. БГ, който публикува данни от таблиците за компенсациите, които ще се отпускат за преодоляване на пораженията от кризата с коронавируса.

“Покрай плодовете и зеленчуците се мъдри и помощ за отглеждане на „декоративни дръвчета”. И забележете, обезщетенията за отглеждане на 14 декара дръвчета са в пъти по-големи (8 хиляди лева) от тези, които ще се дадат за същата площ при плодовете (750 лева), зеленчуците (950 лв.) или розите (4 хил. лв.). Тоест с декоративните дръвчета някой чиновник отново прокарва добре познатата “схема с тиквите”.

Можем само да гадаем дали отново ще се точат евросредства, без да има последици за нарушителите”, съобщава изданието. “Огромният проблем е, че дребните фермери, които гледат плодове и зеленчуци за пазара отново ще останат на опашката по подпомагане, като заделеният за тях бюджет ще бъде усвоен от „чичковите червенотиквеничковчета”.

Междувременно Министерският съвет гласува на свое заседание днас с близо 120 млн. лева да бъдат подпомогнати земеделските стопани у нас по мярката Covid-19 от на ПРСР 2014 – 2020 г. Въвеждането й цели намаляване на негативните последици за българските производители, предизвикани от пандемията.

Идеята е целевото финансиране да спомогне за преодоляване на текущите трудности и да се осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани, малки и средни предприятия. Подпомагането е разработено в три подмерки и ще се предоставя под формата на еднократно плащане. Подмярка COVID-1 обхваща чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци”, „Маслодайна роза” „Винени лозя”, „Декоративни растения”, „Животновъдство” и „Пчеларство”. Размерът на помощта зависи от вида на стопанството.

По подмярка COVID-2 е предназначена за всички останали в областта на растениевъдството, свиневъдството и птицевъдството. Плащането по нея е 30 лв. за едно заето лице в стопанство, отглеждащо други селскостопански култури, извън допустимите за COVID-1. За отглеждащите свине – за едно заето лице в земеделско стопанство, ставката е 245 лв. и 430 лв. за едно лице е земеделско стопанство, отглеждащо птици. Таванът на финансова помощ за земеделските стопани по подмерките Covid -1 и Covid-2 е 7000 евро на един кандидат.

Подмярка COVID-3 включва подпомагане на малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Компенсацията е изчислена в два алтернативни варианта, като бенефициента избира по кой да кандидатства. Първият е 5 % от декларираните приходи от реализацията на преработената продукция за 2019 г. при условие, че има 20 % спад на приходите за 4 месеца през 2020 г. или 270 лв. на едно заето лице. Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID-3 е до 50 хил. евро.

Споделете.

Коментирайте

Close