До 1 милион евро кредити за земеделци от Фонда на фондовете

1

Земеделски производители и предприемачи в селските райони ще могат да теглят заеми до 1 милион евро, съфинансирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Нисколихвените кредити ще са достъпни, след като се проведе процедура за избор на банки посредници, които ще ги отпускат, съобщиха от ФНФ.

Право на заем при облекчени условия ще имат също неземеделски дейности, включително производство и продажба на продукти, занаяти, всякакъв вид услуги – счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа за стари хора и др. Максималният размер за тях ще бъде 600 000 евро. Парите ще могат да се използват както с инвестиционна цел, така и за оборотни средства.

Новият финансов инструмент на ФнФ ще осигури достъп до кредитиране при преференциални условия – по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период. ФнФ ще съфинансира два вида нисколихвени кредити: допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти (участие на ФнФ до 50% от размера на кредита) и самостоятелни заеми (участие на ФнФ до 70% от размера на кредита).

Средствата за новия финансов инструмент на ФнФ са 20 млн. евро и идват от Програмата за развитие на селските райони. 17 млн. евро от тях са осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а 3 млн. евро – от национално съфинансиране.

Очаква се към публичния ресурс бъдещите банки посредници да добавят и частен, с което общата сума за заеми да надхвърли 31 млн. евро. Фондът на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Иновации и конкурентоспособност”, ОП “Околна среда” и ОП “Региони в растеж”. Средствата са обединени в общ Фонд на фондовете, като “ФМФИБ” ЕАД е дружеството, което го управлява.

Споделете.

1 коментар

  1. Митко стойнев on

    Искам да попитам за ново начало има ли КРЕДИТ. ЗА КУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ. ОВОЩАРСТВО. ГРАДИНАРСТВО. ТРАКТОР. МОЛЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Коментирайте

Close