Вкуси България със SlowTours.bg

ЕК: България е извършила нарушения със Закона за земята

1

Европейската комисия взе решение днес да поиска официално от България, Унгария, Литва и Словакия да представят съображенията си относно своите закони, които регулират придобиването на земеделски земи. Тези нормативни актове съдържат няколко разпоредби, които могат да се считат за ограничаващи свободното движение на капитали и свободата на установяване по смисъла на правото на ЕС.

Всякакви ограничения на тези залегнали в Договора основни свободи трябва да бъдат надлежно обосновани и да съответстват на принципите за недопускане на дискриминация и за пропорционалност, посочват от Европейската комисия.

Макар че държавите членки имат право да определят свои собствени правила за насърчаване на развитието на селските райони, за запазване на земята за селскостопански цели и за избягване на спекулативен натиск върху цените на земята, това трябва да се извършва в границите, предвидени в правото на ЕС.

Според Комисията, оспорваните национални разпоредби съдържат също така някои ограничения, които могат да дадат възможност за дискриминационно третиране на инвеститорите от други държави членки.

Искането на Комисията е под формата на официално уведомително писмо — първият етап от процедурата за установяване на нарушение съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Засегнатите държави членки имат срок от два месеца, за да отговорят.

България ще спази този срок, след като се запознае подробно с решението на ЕК, съобщиха в официална позиция от Министерството на земеделието и храните. Ведомството ще инициира разговор с Комисията по земеделие и храни към Народното събрание, за да се обсъдят и предприемат адекватни действия, както в защита на интересите на земеделските производители, така и за спазване на европейското законодателство.

През октомври 2013 г. страната ни гласува мораториум, с който срокът върху забраната за продажба на земя на чужденци се удължаваше до 1 януари 2020 г. По-късно Конституционният съд отмени ветото с мотива, че решението на депутатите противоречи на чл. 22, ал. 1 от основния закон, според който „чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и чрез наследяване по закон.“

В Договора за присъединяването на страната ни към ЕС е предвидено в срок от 7 г. да отпаднат всички ограничения за продажба на земя на чужденци. Срокът за това изтече на 1 януари 2014 г., като против удължаването му гласува само ДПС.

Преди година в в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи бе въведен нов текст, че право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в България за повече от 5 години. През април м. г. президентът Росен Плевнелиев наложи вето върху поправките в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Според държавния глава разпоредбите, гласувани от депутатите в началото на април, противоречат на Конституцията на страната и с правото на ЕС.По този начин Парламентът въвежда забрана за българските граждани да придобиват собственост върху земеделска земя и няма как държавният глава да се съгласи с това, посочи Плевнелиев в мотивите си. Той смята, че ограничението ще засегне над два милиона български граждани, които живеят зад граница.

„Така вместо законодателят да създава условия те да осъществяват стопанска дейност и да развиват икономиката чрез инвестиция в земеделието, въвежда забрани“, мотивира се Плевнелиев. Ветото му обаче бе отхвърлено от Комисията по земеделието и храните в Народното събрание с 10 гласа „за“ и 8 „въздържал се“.

„Критериите и изискванията са изключително точни и не е вярно твърдението, че са ограничени над 2 млн. български граждани, защото законът изобщо не третира техните права“, заяви при обсъжданията председателят на парламентарната Комисия по земеделие и храните проф. Светла Бъчварова.

Тя бе несъгласна с мотивите на държавния глава, че законът ограничава правото на свободно движение на капиталите, както и че нарушава правото на ЕС, защото не позволява правата на европейските граждани да се уреждат в националното законодателство.

Европейската комисия започва процедура за нарушение и срещу Литва, която през 2014 г. реши да пита с референдум да се запази ли забраната за продажба на земя на чужденци. Инициатори са Литовският националистически съюз и Литовският съюз на селяните и зелените, чиито лидер Рамунас Карбаускис е един от най-големите собственици на земя в балтийската държава. Според тях отпадането на забраната ще направи земята прекалено скъпа за литовците.

Още тогава обаче анализаторите предупредиха, че мярката е в разрез с правилата на ЕС за свободно движение на капитали и може да предизвика конфликт с Евросъюза и санкции от Брюксел.

Споделете.

1 коментар

  1. Петър Петров on

    Едно мога да кажа на т.нар. Еврокомисия, а именно- Да се шибат!
    Ако гласа на народа в България, този който издържа тая бясна олигархия и клептокрация, е без значение, то отново – ДА СЕ ШИБАТ тия уруди в еврокенефа!

Коментирайте

Close