Поправките в Закона за земята поставиха в цайтнот фермерите

2

Поредните поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) доведоха до пълен хаос в поземлените отношения и реални опасения, че стотици наематели на земя ще останат без директни плащания по СЕПП (1,3 милиарда лева за тази година). След като за почти стотен път законът бе ремонтиран на 22 май с цел да се реши проблемът с незаконното заграбване на земя, междувременно той претърпя още корекции, а различните интерпретации за прилагането му хвърлят в недоумение земеделците какво точно трябва да направят с договорите за наем на земя за срок над 1 г.

“Законът за ползването на земеделските земи имаше много добри намерения – да се защитят правата на собствениците и да имат възможността те да си управляват земята, а не да бъде открадната и да бъде злоупотребено с нея. Добрите намерения затънаха в едни разписвания в закона, които вместо да облекчат ситуацията, доста натовариха всички страни в процеса на собственост и управление на земята.

НАЗ: Законът имаше добри намерения, които затънаха и натовариха всички

Тези промени предизвикаха недоразумение, което пък предизвика напрежение при нас, ползвателите, както и при собствениците. На нас ни е много трудно да обясним на собствениците защо наново трябва да подписваме нови документи, нови пълномощни, нови договори. Започват едни съмнения, че не искаме да им плащаме рентата или искаме да им вземем земята, а това е само защото едни хора, които не са собственици на земеделска земя, злоупотребиха със земята на други хора”, коментира в интервю за предаването “Преди всички” по програма “Хоризонт” на БНР Мариела Йорданова, член на Управителния съвет на Националната асоциацията на зърнопроизводителите (НАЗ).

Хронология на поправките в закона за земята, писани на крак

На 22 май депутатите направиха поправки в закона по инициатива на омбудсмана Мая Манолова след серия случаи на крупни измами с наемни договори за ниви и съответно усвояване на субсидии. Целта бе да се защитят собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито права са били засегнати чрез сключването на договори за наем на чужди имоти.

С поредните изменения в ЗСПЗЗ депутатите решиха договорите за наем на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхната промяна или прекратяване да се сключват в писмена форма с едновременно удостоверяване на съдържанието и подписите на страните от нотариус. Договорите да  се вписват в службата по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях да се прилагат и скици. Задължително е договорите да се регистрират и в общинските служби по земеделие срещу такса от 10 лева.

Сключените преди законовите поправки договори за наем, които не отговарят на новите изисквания, може да бъдат потвърдени от собственика на имота с декларация с нотариално удостоверен подпис и копие на договора. Тя се подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите в едномесечен срок от влизането в сила на промените, решиха депутатите на 22 май и определиха срок до 22 юни за деклариране на вече подписаните договори за наем.

Различните интерпретации на законовите поправки объркаха земеделците

В различните общински служби по земеделие тълкуват по различен начин направените на 22 май поправки. Според едни, те важат само за наемни договори на земя, сключени не от собственика или пълномощника, а от трето лице, както и от наследници, които притежават под 25% идеални части от собствеността.

Според други, за договорите трябва да се направи нотариална заверка на подпис и съдържание, което прави процедурата твърде скъпа. В много села по дърветата и обществените сгради пък са разлепени обявления от кметството, че земеделците трябва да носят и наемните, и арендните договори за заверка при кметовете, които имат правомощията на нотариуси.

Да издириш наследници на земя в САЩ или Канада

Проблемът да се спази едномесечният срок за предеклариране до 22 юни е и чисто технически – за големите арендатори това означава да издирят хиляди собственици на наети земи, тъй като законовите поправки ги задължават договорите за наем да са с наследник на не по-малко от 1/4 от земята. Преди измененията в закона такова изискване за минимален праг идеални части нямаше.

Много от наследниците са студенти в чужбина или емигранти и едномесечният срок е крайно недостатъчен да подготвят, заверят в консулската служба и изпратят в България необходимите пълномощни на роднините си. В допълнение, преподписването на тези договори налага и изваждането на актуално удостоверение за наследници.

Какво става с наемните договори, за които не се подаде декларация?

Ако собственикът не потвърди с декларация договора до 22 юни, законът предвижда той да бъде анулиран в края на октомври 2018 г., когато изтича настоящата стопанска година. Тези договори автоматично ще бъдат заличавани от регистрите на Агенция по вписванията, обясниха пред Агроновините нотариуси. Така тези земи, които са били наети дългосрочно за обработка, ще се превърнат в т.нар. “бели” петна – парцели, които пустеят и според закона трябва да се разпределят пропорционално по служебен път между арендаторите в едно землище, като това става при чувствително по-ниски ренти.

След поправките за горската техника – да споменем и Закона за земята

На 6 юни парламентарната Комисия по земеделие обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и между другото засегна и закона за земята по предложение на зам.-председателя на комисията Йордан Апостолов.

Стенограма Комисия по земеделие

Стенограма от заседанието на Комисията по земеделие от 6 юни

Думата взима другият зам.-председател Светла Бъчварова: “Едва ли не се приема, че в едномесечен срок всички договори за наем трябва да имат потвърждение на собствениците на земя дали този договор е легитимен или не. Създава се един абсолютен хаос по отношение на тълкуването на закона”, казва Бъчварова и дава като пример протестите на земеделците в Ботевград, Русе, Пазарджик и други градове в Южна България.

Земеделските служби всяват паника с цел, “където има нередности те отново да бъдат прикрити. Вече се прокрадва чрез различни народни представители да правим ново изменение на закона и този срок да бъде удължен”, коментира Апостолов и заключава, че се дава възможност незаконните договори да се завоалират и да се всее страх сред ползвателите, че няма да започне навреме кампанията.

От стенограмата на заседанието на Комисията по земеделие от 6 юни става ясно, че по казуса умува и Николай Маринов, директор Главна дирекция “Земеделие и регионална политика” в МЗХГ. Неговата интерпретация е, че всички договори, които са сключени с пълномощник, но са за земи, наети от съсобственик с под 25% идеални части, трябва да се сключат наново.

Позицията на земеделското министерство

На 6 юни, понеделник, от МЗХГ разпространиха официално съобщение и писмо до председателя на земеделската комисия Десислава Танева, в което министерството обяви, че подкрепя “приемане на подходящи изменения и допълнения на ЗСПЗЗ”. “Разпоредбите доведоха до изключителни трудности за земеделските стопани (…) Въпросът е от фундаментално значение и предопределя земеползването за следващите години във всички аспекти – правни, агротехнически, подпомагане по директни плащания, прилагане на мерки от ПРСР, за които има и многогодишни ангажименти”, се казва в писмото.

Писмо Танева

Писмото на МЗХГ до Комисията по земеделие

В него министърът на земеделието Румен Порожанов прави препоръки към депутатите за поправки в закона, част от които изказа впоследствие и на заседанието на земеделската комисия в Парламента. Порожанов предупреди, че “кампанията (за подпомагане на земеделските производители – б. а.) е пред срив”. По думите му трябва спешно да се намери компромис за съществуващите случаи с договори за наем, защото е възможно да се стигне до силно увеличeние на т. нар. бели петна.

МЗХГ инструктира общинските земеделски служби да чакат удължаване на срока

От аграрното министерство изпращат неофициално писмо към общинските земеделски служби с инструкции за прилагането на законовите поправки. В него уверяват, че се очаква срокът за предеклариране на договорите за наем да се удължи до 31 юли, когато изтича и срокът за подаването на декларации по чл. 69 и чл. 70 със земеделски имоти за директни субсидии.

Пред Агроновините председателят на НАЗ Костадин Костадинов днес увери, че такива изменения се правят в момента – срокът се удължава до края на юли, таксата при подаване на декларация е 10 лв., залага се изискване за нотариална заверка само на подпис, а не и на съдържание, както и че новите поправки в закона влизат в сила още днес, 20 юни.

В 15,19 ч. председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева съобщи чрез профила си във Фейсбук, че поправките са гласувани и срокът за предеклариране е удължен. Два дни преди изтичането на крайния срок за предеклариране на договорите обаче нито една държавна институция не излиза с официално съобщение по казуса.

UPDATED: Към 12,15 часа на 21 юни 2018 г. поправките в закона за земята все още никъде не са публикувани официално. Източници на Агроновините от общинските земеделски служби съобщиха, че нямат официална информация за удължаване на срока за преподписване и предеклариране на наемните договори. Около 14 ч. на сайта на Парламента се появи информация, че измененията, сред които и за удължаване на срока до 31 юли, вчера са гласувани на второ четене. Поправките са записани в заключителните разпоредби на закона за рибарството и аквакултурите.

Споделете.

2 коментара

  1. Update-а ви е с дата 2028. Ако искате си го оправете. Или недейте. Съмнявам се, че и тогава ще има яснота.

Коментирайте

Close